Meny

Meny

Elevinflytande

Elevrådet

Elevrådet träffas ungefär var sjätte vecka och utgörs av klassrepresentanter från årskurs 1 till 6. Det leds av ordföranden från årskurs 6 och sekreterare är en elev från år 5. Styrelsen sitter hela läsåret. Biträdande rektor deltar också vid elevrådets möten. Frågor som diskuteras är framför allt elevernas egna önskemål, men också punkter som berör tryggheten på skolan och skolans aktivitetsdagar.

Matråd      

En gång per termin träffar representanter från varje klass chefen för kost och personal från bespisningen i ett matråd. Vid dessa tillfällen får eleverna möjighet att ställa frågor kring maten som serveras och framföra sina synpunkter om något behöver förändras.

Biblioteksråd

Vår skolbliotekarie bjuder in till biblioteksråd två gånger per termin. Vid dessa tillfällen presenterar bibliotekarien nya böcker och eleverna får möjlighet att framföra sina önskemål kring vilka böcker biblioteket behöver köpa in.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-20 08.33
Senast ändrad: 2017-08-08 15.08

Dela sidan: Elevinflytande

g q n C

p

Kontakt