Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Ta del av vår plan på sidan Om skolan.

Vi på Sjömarkenskolan vill att alla elever och vuxna på skolan ska känna sig trygga. Skolan tar avstånd från alla former av kränkande behandling. I vår plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling beskrivs hur vi arbetar förebyggande och främjande för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar samt hur vi arbetar för att upptäcka och åtgärda.

Skolans ledord och regler

Sjömarkenskolans ledord i värdegrundsarbetet är: ansvar-respekt-omtanke. Dessa ord är skolans viktigaste förhållningsregel. Vår tanke är att orden ska vara vägledande när det gäller hur vi ska var mot varandra, mot vår närmiljö och mot oss själva.

Nytt för läsåret 16/17

Under läsåret 16/17 kommer vi att starta upp ett främjande arbete som kallas Bra Kompis. Thomas Svensson kommer att hålla i detta. Vi kommer också att arbeta med fadderverksamhet där äldre och yngre barn gör aktiviteter ihop.

Sjömarkenskolans sång

Våran skola är toppen!
Delarna heter så här:
Nya Zeeland, Bua, Snickargården, Melltorp, Backabo, Lyckebo.
Alla gillar varandra, både stora och små.
Vi är stolta och glada, att på Sjömarken gå.
Vi är stolta och glada, att på Sjömarken gå.

Senast ändrad: 2020-06-04 17.45

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt