Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Vi på Sjömarkenskolan vill att alla elever och vuxna på skolan ska känna sig trygga. Skolan tar avstånd från alla former av kränkande behandling. I vår plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling beskrivs hur vi arbetar förebyggande och främjande för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar samt hur vi arbetar för att upptäcka och åtgärda.

Skolans ledord och regler

Sjömarkenskolans ledord i värdegrundsarbetet är: ansvar-respekt-omtanke. Dessa ord är skolans viktigaste förhållningsregel. Vår tanke är att orden ska vara vägledande när det gäller hur vi ska var mot varandra, mot vår närmiljö och mot oss själva.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol