Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

I ur och skur

Vårt naturfritids är beläget vid SAIK-stugan. Vi som arbetar där är Åsa och Camilla. Du når oss på nummer 0704-551336.

Mål

Vi arbetar utifrån friluftsfrämjandets mål med Mulle och Strövarverksamhet.

Personal

På naturfritids arbetar två pedagoger. En fritidspedagog med strövarutbildning samt en personal med mulleutbildning. Pedagogernas roll är att utgå från barnen och gruppen och att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Verksamhet

Vår grupp är åldersblandad, vilket innebär att vi har barn från förskoleklass till och med årskurs två.
De flesta av våra aktiviteter är förlagda utomhus. Naturfritids startar med att vi hämtar barnen från skolan efter avslutad skoldag och vi stänger omkring kl 17.30 måndag till och med torsdag. Fredagar stannar barnen på skolan.

I Ur och Skur - Upplevelsebaserat lärande både ute och inne

Naturen är ett oändligt klassrum, ett laboratorium, en plats för konstruktioner, för rörelse och friluftsliv och mycket mer. I naturen händer alltid något nytt, årstiderna växlar, djuren får ungar, is på sjön, växter blommar och löven trillar av. Kunskapen blir bestående och nyfikenheten kommer naturligt.

Pedagogiken I Ur och Skur bygger på övertygelsen att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom lustfyllt upplevelsebaserade lärande. Att vistas både inne och ute är en central del i pedagogiken och dagligen gör ledarna val kring vad som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten.

Senast ändrad: 2020-06-24 14.48

Uppdaterad av:

Dela sidan: I ur och skur

g q n C

p

Kontakt