Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Safiren och Rubinen

Safirens och Rubinens fritids är avdelningen för de barn som går i förskoleklass och årskurs 2.
Här arbetar Emilia, Jeanette, Sussi och Elvis. Likt våra andra avdelningar anser vi att det är viktigt att barnen skall erbjudas en meningsfull och stimulerande verksamhet då de vistas hos oss. I vår verksamhet varvas pedagogiskt planerade aktiviteter med tid till egen fri lärande lek och annan rekreation. Trygghet, lyhördhet och glädje är några av de ledord vi har i våra tankar när vi utformar vår verksamhet. Pedagogerna jobbar aktivt med relationer för att skapa en trygg verksamhet med hjälp av kamratskap, konflikthantering och mycket glädje.

Vi jobbar med Grej Of The Week, som är mikrolektioner på 10 minuter, där vi pratar om allt från kända personer till platser eller händelser och allt där emellan. Med hjälp av ledtrådar till varje veckas ämne kan eleven välja att informationssöka och fördjupa sig på förhand. Vi har märkt att barnen utvecklar många olika färdigheter och kunskaper genom detta, allt ifrån att koppla ihop olika ämnen till att själva söka efter vidare information och ge förslag på ämnen.

En dag i veckan går vi till idrottshallen och har fritidsgympa, detta för att få mer fysisk aktivitet samt avslappning i vår verksamhet men också för att jobba kontinuerligt med lekar och samarbetsövningar av olika slag.

Andra aktiviteter vi jobbar med i verksamhet är fritidsmöten, där barnen leder och bestämmer dagordning. Vi har också lekandelotteri där barnen blir lottade till en grupp där de gemensamt får en leklåda, spel, pussel eller uppgift att jobba med tillsammans under en tid.

Lgr 11, och där i fritidsverksamhetens eget kapitel, är grunden för vår verksamhet och med hjälp av Allmänna Råd och kommentarer för fritidshem jobbar vi för att hela tiden utveckla verksamheten och olika förmågor hos eleverna.

Vi har en paroll som vi arbetar under, som vi kallar frihet under ansvar. Syftet är att hjälpa barnen utveckla en medvetenhet om att frihet ofta kommer med ansvar. Vidare arbetar vi också mycket med barnens Jag. I den här åldern brukar barnens definition av sig själva bygga mycket på hur barnet uppfattar hur omvärlden så som kamrater upplever hen. Därför arbetar vi ganska mycket med att stärka barnens identitet. Syftet är att hjälpa barnen till att utveckla en god och sund självbild (Jag är bra som jag är och behöver inte spela något jag inte är eller egentligen står för) samt ett gott självförtroende (En tro på sin egen potential och förmåga).

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Safiren och Rubinen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol