Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Syftet med en plan mot diskriminering och kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen framgår det vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett

  • kön
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • ålder

Dessa diskrimineringsgrunder är lagstadgade. Vi jobbar förebyggande mot diskrimineringar, kränkningar och trakasserier och vi arbetar främjande för att skapa trygghet och arbetsro i skolan.

Sparsörskolans plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Senast ändrad: 2020-01-28 15.51

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt