Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande

På Svedjeskolan har vi klassråd i alla klasser på skolan och två representanter från varje klass närvarar på elevrådet som vi har två gånger per termin.

På elevrådet lyfts frågor som varit uppe för diskussion i klasserna F-4.

Ordförande och sekreterare är representanter från år 3 och närvarande är rektor Anette Lundgren och lärarassistent Peter Carlsson.

Fritidsråd hålls varje termin på avdelningarna Trollet och Draken.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol