Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande

På Svedjeskolan har vi klassråd i alla klasser på skolan och två representanter från varje klass närvarar på elevrådet tillsammans med rektor. På elevrådet lyfts frågor som varit uppe för diskussion i klasserna F-6.

Fritidsråd hålls en gång i månaden gemensamt över avdelningarna, där elever kan komma med förslag och önskningar av aktiviteter för fritidshemmet.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol