Meny

Meny

Elevinflytande & föräldraråd

Elevrådet på Svedjeskolan utgörs av klassrepresentanter från årskurs 1 till 6.

Rådet har ett möte per månad som leds av en styrelse.

Varje möte i styrelsen föregås av klassråd, elevrådsrepresentanterna för vidare klassens ärenden till styrelsemötet. Styrelsen sitter hela läsåret.

Ordförande och vice ordförande är också skyddsombud och representerar eleverna vid skyddsronder.

Under hösten 2015 provar vi att ha stormöte med alla elever på skolan närvarande. Mötet leds då av rektor eller biträdande rektor

Senast ändrad: 2016-12-16 08.23

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

g q n C

p

Kontakt