Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Föräldraförening

Vi värnar om våra barns skolmiljö och dagliga trivsel. Vi blir informerade om vad som händer och är på gång i skolan av rektor och lärare. Vi lär också känna andra föräldrar på skolan.

Hur?

Genom att bevaka och påminna politikerna om deras ansvar och löften. Samarbeta, ställa krav och stötta rektor och skolans personal för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra barn.

Varför?

Vi som föräldrar måste hjälpa till med att föra våra barns talan.

Vad kan jag göra?

Bli medlem i föreningen genom att betala in medlemsavgiften. Alla som vill får komma på våra möten cirka fyra gånger per läsår. Varje insats som görs, stor eller liten, stödjer våra barn och deras framtid.

Våra barns skolmiljö

Omfattar allt från trafikmiljö till miljön i klassrummen. Det kan gälla alltifrån övergångsställen till hur stora elevgrupperna är.

Engagemang

Vi uppskattar våra barns skolpersonal och de uppskattar även oss. Genom vår förening visar vi vårt stöd och intresse för vad som händer på vår gemensamma skola.

Trivsel

Ett antal åtgärder genomförs varje år för att säkerställa att våra barn trivs och känner sig stolta över sin skola. En trygg och stimulerande miljö gör det lättare att lära sig nya saker.

Samarbete

Vi samarbetar med elevråd, föräldrar, rektor och övrig skolpersonal för att kunna tillgodose våra barns behov och önskemål. Genom att lyssna på våra barn och alla som är involverade i deras närmiljö försöker vi ta tillvara på de idéer och önskemål som stärker och förbättrar trivseln i skolan.

Kontakta oss

Vill du få kontakt med föräldraföreningen skickar du e-post till:

E-post: Lizette.klehr@boras.se

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Föräldraförening

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol