Meny

Meny

Elevinflytande och föräldraråd

Elevrådet

Trandaredskolans elevråd består av representanter valda ur skolans samtliga klasser och enheter. Klasserna väljer två elever som representerar övriga klassen. Vid läsårets första möte väljes en styrelse bestående av en ordförande, en vice ordförande samt en sekreterare. Ordföranden brukar väljas ur årskurs 6 samt vice ordförande ur årskurs 5. Sekreteraren skriver protokoll vid varje möte. Protokollet delges till alla klasser för att diskuteras på klassråden.

Elevrådets syfte?

Att på ett demokratiskt sätt ta tillvara elevernas gemensamma intressen. Rådet tar upp frågor som klassråden inte själva klarar upp (i första hand elevrelaterade ärenden). Elevrådet är ett tillfälle för eleverna att få inflytande och även delaktighet.

Ansvarig: Anja Tammiruusu 

Föräldraföreningen

Har sedan höstterminen 2014 en egen hemsida, där har de bland annat aktuell information om sitt arbete, styrelsemedlemmar och protokoll. Besök sidan på adressen www.trandaredskolan.se/länk till annan webbplats

"Föräldraföreningen fungerar som en länk mellan föräldrar och skola. Föreningen har stora möjligheter att påverka aktuella frågor i stort och smått på Trandaredskolan. Arbetet sker i samverkan med skolans personal och i vissa fall kommundelen. Kontinuerlig dialogs förs med rektor och skolledning."

Hämtat från: Föräldrarföreningen​

Bli medlem - tillsammans gör vi skillnad!

Medlemsavgiften i föräldraföreningen är 100 kronor per familj och läsår. Betalningen görs till Bankgiro 5137-5087 eller Swish 123 001 7566

Kom ihåg att fylla i namn och klass på ditt/dina barn i "meddelanderutan".

Senast ändrad: 2018-05-24 18.25

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraråd

g q n C

p

Kontakt