Meny

Meny

Lagar, regler och planer

Likabehandling

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever skall hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen skall det stå vad skolan gör för att alla elever skall behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Rutiner i arbetet mot diskriminering och kränkande behandlingWord

Trandaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling är framtagen av skolans likabehandlingsteam och revideras varje läsår. Denna handlingsplan skall all personal och elever på skolan känna till, även föräldrar.

Vill man komma i kontakt med någon i likabehandlingsteamet kontakta klasslärare, kurator eller rektor.

Trandaredskolans ordningsregler

 • Vi uppträder lugnt och trevligt mot varandra och använder ett vårdat språk.
 • Vi är aktsamma om vår skolas miljö både ute- och inomhus.
 • Vi är ute på rasterna och stannar inom skolans område.
 • Klättrar gör vi i klätterställningar och i märkta träd.
 • Vi får cykla till skolan utan vuxen från åk 5. Skolgården är cykelfritt område.
 • Vi äter inte godis eller tuggar tuggummi när vi är i skolan.
 • Vintertid använder vi hjälm när vi åker kana i backen.
 • Vi kastar inte snöboll på grund av skaderisk.
 • Inlines, skateboard, kickboard och liknande åker vi endast på stora skolgården och alltid med hjälm som minsta skydd.
 • Mobiltelefoner är avstängda under skoldagen och medtages på egen risk.
 • Alla klasser har en tyst stund vid lunch i matsalen.
 • På fotbollsplanen spelar vi fotboll.
 • Brottning och skojbråk är inte tillåtet på skolan på grund av skaderisk.

Reglerna är beslutade av rektor efter revidering i samråd med personal, elevråd och föräldraförening. Reglerna gäller fr.o.m. 2018-08-30

Rektor, Kristina Verdier

Senast ändrad: 2018-09-28 09.40

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt