Meny

Meny

Senaste nytt

  • Skolasvlutningen är den 20/12 kl 8.20-10.00 och hålls enskilt för eleverna i sina klasser. Det bjuds på pepparkakor, clementin och julmust samt att klasserna kollar på en kort julfilm.
  • Under tiden för läsutmaningen som ägde rum under v. 40-45 så ägnades extra mycket tid till olika läsutvecklande aktiviteter. Några klasser tränade läsflytet genom upprepad läsning vilket går ut på att samma text läses upprepade gånger. Andra aktiviteter som pågick var parläsning och läsbingo. Många elever läste också hemma för föräldrar, syskon eller husdjur. Vi på skolan är mycket stolta över alla elever som kämpat och tränat. En del klasser hade egna mål där de satte upp ett tal som motsvarade de antal ord de ville öka tillsammans i klassen. Några elever hade också personliga mål som de ville nå. Trandaredskolans personal är mycket glada och stolta över att alla klasser ökade rejält. Den procentuella ökningen för klasserna varierade mellan 10 – 30 %.
  • Den 19/12 kl 18.00 anordnar Föräldraföreningen en julfest för alla barn och deras föräldrar, syskon, släktingar och vänner ute på Trandaredskolans skolgård. Det kommer finnas olika aktiviteter såsom chokladhjul, fiskedamm, glögg och pepparkakor, lotterier m.m. Alla pengar går till Föräldraföreningen så de kan fortsätta att arbeta för skolans och barnens bästa. Välkomna!
  • Under vecka 40-45 satsar vi gemensamt på skolan på läsning genom att alla klasser har olika läsprojekt på gång, där tanken är att elevernas läsflyt ska öka samt att avkodning ska förbättras. Vi vill lyfta vikten av läsning då den är nyckeln till alla ämnen. Vi avslutar läsprojektet med en gemensam dag på fredag v. 46 där alla får klä ut sig till en valfri karaktär ur en bok (inget tvång). Priser kommer att delas ut till bland annat den klass och den elev i åk 2-3 och åk 4-6 som procentuellt ökat mest.
  • Trandaredskolan restaurang har fått en utmärkelse nu under ht 17 för att använda sig av KRAV-märkta produketer, där 25% av kosten är KRAV-märkt.
  • Trygghetsgruppen har delat ut en trivselenkät till alla elever på skolan för att se över måendet och trivseln på Trandaredskolan.
  • Läxhjälpen har kommit igång igen för ht 17. Den är på måndagar kl 14.40 - 15.30 i Tranans lokaler. Alla elever är välkomna om de behöver stöd vid sin läxläsning.
  • Elevhälsan har startat en studiecirkel med all skolpersonal utifrån boken "Vilse i skolan" av Ross Greene som är docent vid Department of Psychiatry vid Harvard Medical School. Metoden Collaborative Problem Solving som boken belyser utgår från lågaffektivt bemötande.
  • Trandaredskolan är en av skolorna som ingår i ett samverkansprojektet i Borås Stad - "Tidiga insatser för ökad skolnärvaro". Detta samverkansprojekt är mellan skolan, IFO (socialtjänsten) och BUP (Barn- och ungdomspsykatrin), där dessa insatser tillsammans ska bidra till ökad skolnärvaro i årskurs 1-3. Projektet följs av forskare på Högskolan i Borås och beräknas hålla på till år 2018.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2017-01-10 08.53
Senast ändrad: 2017-11-27 12.14

Dela sidan: Senaste nytt

g q n C

p

Kontakt