Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande

Elevråd

På Viskaforsskolan har vi ett aktivt elevråd.

Elevinflytandet är byggt på klassrådens protokoll. Eleverna i klassen pratar om stort och smått som de vill förändra och förbättra.

Deras representant tar med sig detta till elevrådets stormöten där alla frågor gås i genom med alla klassers representanter.

De frågor som har berört många elever/klasser förs vidare till elevrådets styrelse. Elevrådets styrelse beslutar sedan hur man ska gå vidare med frågan, vem man ska prata med och hur man ska återkoppla till klasserna. detta sker kontinuerligt under läsåret.

 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol