Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Elevinflytande

Elevråd

På Viskaforsskolan har vi ett aktivt elevråd.

Elevinflytandet är byggt på klassrådens protokoll. Eleverna i klassen pratar om stort och smått som de vil förändra och förbättra.

Deras representant tar med sig detta till elevrådets stormöten där alla frågor gås i genom med alla klassers representanter.

De frågor som har berört många elever/klasser förs vidare till elevrådets styrelse. Elevrådets styrelse beslutar sedan hur man ska gå vidare med frågan, vem man ska prata med och hur man ska återkoppla till klasserna. detta sker kontinuerligt under läsåret.

Från och med VT20 har åk 7-9 infört arbetslagsmöten tillsammans med eleverna, 3 gånger per termin. Mentorer för varje årskurs träffas tillsammans med representanater från elevrådet för att diskutera undervisning, lärarnde, strudiero och trivsel tillsammans.

Senast ändrad: 2020-02-06 09.52

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

g q n C

p

Kontakt