Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Elevinflytande & föräldraråd

Elevråd

Det är viktigt med elevinflytande och vi har ett aktivt elevråd. 24/5 arrangerade dom en aktivitetsdag för år 7-9.

Elevinflytandet är byggt på klassrådens protokoll. Eleverna i klassen pratar om stort och smått som de vil förändra och förbättra.

Deras representant tar med sig detta till elevrådets stormöten där alla frågor gås i genom med alla klassers representanter.

De frågor som har berört många elever/klasser förs vidare till elevrådets styrelse. Elevrådets styrelse beslutar sedan hur man ska gå vidare med frågan, vem man ska prata med och hur man ska återkoppla till klasserna. detta sker kontinuerligt under läsåret.

Föräldraråd

På Viskaforsskolan har vi ett föräldraråd som rektorerna träffar fyra gånger per läsår. Syftet med föräldrarådet är att skapa en plattform för information, frågor och samarbete mellan skolan och hemmen.

Mötestider läsåret 18/19

  • 5/2-19
  • 9/5-19

Tid: 18:00 - 19.00

Plats: Viskaforsskolans lilla matsal.

I föräldrarådet ingår:

Alla intresserade. Helst, minst, en förälder från varje klass.

Påminnelse går ut via Pingpong tre dagar före mötet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
foraldradialog HT2016+-+2016-11-15.pdf 73.6 kB 2016-12-20 10.28
Föräldrarådsmöte anteckningar 2018-05-22.pdf 203.1 kB 2018-06-01 08.14

Senast ändrad: 2019-02-05 10.58

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

g q n C

p

Kontakt