Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Prao i Borås kommuns grundskolor

Prao är en obligatorisk del av undervisningen i grundskolan reglerat i skollagen (2010:800, 10 kap § 8a). I Borås kommuns grundskolor gör eleverna sin prao under en vecka i årskurs 8 och under en vecka i årskurs 9. Inför praoveckorna kan du som elev välja en av de prao-platser som finns i skolans platsbank praktikplatsen.se eller välja en egen plats.

Syftet med prao är att eleverna ska få känna på yrkeslivet med så varierad verksamhet som möjligt. Detta är viktigt bland annat inför elevernas kommande gymnasieval och ger ofta eleverna insikter i sina förmågor, värderingar och intressen.

Viktigt att veta inför din prao

Arbetskläder

Välj lämplig klädsel för praoplatsen. Om praoplatsen erbjuder skyddskläder ska dessa användas.

Arbetstider

Du ska följa praoplatsens arbetstider och inte skolschemat. Arbetstiderna får anpassas efter busstider och till praoplatsens möjlighet att ta emot dig men du får inte börja före klockan 06.00 eller sluta efter klockan 20.00. Arbetstiden bör vara minst 6 timmar eller som mest 8 timmar per dag.

Resor

Ta reda på resväg och restid. Du behöver ta reda på vart prao-platsen ligger, hur man smidigast tar sig dit samt hur lång restiden är. Om avståndet mellan ditt hem och arbetsplatsen är mer än 3 kilometer kan man få ett busskort av skolan via studie- och yrkesvägledaren. Har du redan har ett skolkort, delas inget busskort ut! Om du ordnat egen prao-plats utanför Västtrafikregionen står familjen för resekostnaden (man har dock rätt till ersättning för egen matlåda, se rubriken Lunch).

Lunch

Om du vill nyttja den fria skollunchen äter man lunchen på den skola som är i närheten av prao-platsen som anvisats. Om det inte finns någon skola i närheten och man behöver ta med sig egen mat kan vårdnadshavaren ersättas med 35 kr/dag för kostnad för matlåda. Ansökan om ersättning görs efter praon via särskild blankett som finns hos studie- och yrkesvägledaren. Ersättningen betalas ut till vårdnadshavare efter att ifylld blankett återlämnats till studie- och yrkesvägledaren.

Handledare

Du kommer att få en handledare på praoplatsen som ser till att du blir väl omhändertagen och anpassar arbetsuppgifterna efter dina förutsättningar.

Arbetsmiljö

Skolan och praoplatsen har tillsammans ansvar för din arbetsmiljö under praon. Skolan riskbedömer praoplatsen tillsammans med arbetsgivaren och vidtar åtgärder om det behövs. Du får bara utföra lättare och riskfritt arbete under din prao. Läs mer i Arbetsmiljöverkets broschyr Så får barn och ungdomar arbeta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkring

Du har en olycksfallsförsäkring genom Borås kommun och är försäkrad även under praoveckan. Om du råkar ut för en olycka på praoplatsen prata din studie- och yrkesvägledare eller din mentor.

Kollektiv olycksfallsförsäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaro

Om du blir sjuk eller av annan anledning måste vara frånvarande från praoplatsen ska vårdnadshavaren anmäla detta både till praoplatsens handledare och till skolan varje dag som du är frånvarande. Frånvaroanmälan till skolan görs via Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får inte avbryta din prao utan att först ha kontaktat din studie- och yrkesvägledare eller mentor.

Ordningsregler

Ta del av arbetsplatsens ordningsregler och följ dem. Skolans ordningsregler gäller självfallet också. För vissa arbetsplatser gäller tystnadsplikt. Undvik att besöka dina kamrater under arbetstid. Du får en praonål av skolan. Ha den på dig väl synlig, detta är viktigt på många arbetsplatser så att kunder förstår att det inte är en anställd de träffar.

Kom ihåg

Du representerar din skola på arbetsplatsen. Uppträd på ett sätt så att vi blir stolta över dig och att fler elever från skolan blir välkomna dit. Glöm inte att tacka för att du har fått vara där och att de har tagit hand om dig under två viktiga veckor av ditt liv.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Prao

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol