Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Särskilda undervisningsgrupper, hörselprofil och sjukhusundervisning

Borås Stad har kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper (KSU-grupper). KSU-grupperna finns för elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan, men där hemskolans insatser inte räcker till.

Alla elever i grundskolan har rätt att få den hjälp och det stöd som de behöver får att nå kunskapskraven i respektive ämne. Utöver den ledning och stimulans som alla elever ska få kan vissa elever behöva särskilt stöd för att nå målen för utbildningen.

Vi erbjuder också en hörselprofil för elever med hörselnedsättning samt sjukhusundervisning för elever som ligger på sjukhus.

KSU-grupp Dalsjöskolan

Verksamheten kan, efter särskild prövning, ta emot elever från hela Borås. Eleverna får tillgång till undervisning i en liten grupp med utökat vuxenstöd. Intag sker i årskurs 4-6.

Information om KSU-gruppen på Dalsjöskolan

KSU-grupp Daltorpskolan F-6

Daltorpgruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6. Upptagningsområdet är hela Borås Stad. Eleverna får tillgång till en tids vistelse i en liten grupp med utökat vuxenstöd.

Information om KSU-gruppen på Daltorp F-6

KSU-grupp A-resursen

A-resursen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som riktar sig till grundskolans årskurs 7-9.

Information om A-resursen

KSU-grupp kommunikationsklass

Kommunikationsklass är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som tar emot elever från årskurs 1 till och med årskurs 9. Elever aktuella för antagning till Kommunikationsklass ska ha omfattande språk- och/eller talsvårigheter

Information om kommunikationsklass

Hörselprofil på Björkhöjdskolan

Hörselprofilen är i första hand till för elever med hörselnedsättning. Elever som inte har en hörselnedsättning, men som har döva föräldrar eller döva syskon (CODA och SODA) kan också söka plats hos oss. Elever som önskar lära sig teckenspråk kan söka, men antas endast i mån av plats. Hörselprofilen är inte riktad till döva elever.

Information om hörselprofilen

Sjukhusskolan

För elever som är inskrivna för vård på sjukhus.

Infromation om sjukhusundervisning

Vad krävs för att få särskilt stöd?

Frågan om en elev behöver särskilt stöd ska alltid utredas innan rektorn kan fatta ett beslut. Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i, eller som komplement till denna.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Särskilda undervisningsgrupper, hörselprofil och sjukhusundervisning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender