Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Information till vårdnadshavare

När ditt barn har börjat skolan finns en del information som är både nödvändig och bra att ha. Här har vi samlat en del övergripande information om skolan i Borås. Detaljad information finns på våra skolors webbsidor.

Grundskolor i Borås

Digitala verkyg till elever
Alla elever i årskurs 5-9 i Borås Stads grundskolor får låna var sitt digitalt verktyg (surfplatta eller dator) för att använda i sitt skolarbete.

Prao
Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. Det innebär att eleverna vistas på en arbetsplats, träffar yrkesverksamma och är en del av en arbetsvardag för att förstå hur yrkeslivet fungerar.

Studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledarens roll på skolan är att stötta, förbereda och vägleda grundskoleeleven att göra ett väl genomtänkt och underbyggt gymnasieval som möjligt.

Skolmat och specialkost
Vi vet att måltiden är viktig för inlärningen. Skolrestaurangernas mål är att: servera god och näringsriktig mat till våra elever. i en trevlig miljö med gott bemötande.

Skolskjuts och skolbusskort
Skolskjuts är skjuts till och från skolan. Elever som går i grundskola och förskoleklass kan ha rätt till skolskjuts.

Elevhälsa
Elevhälsan ska bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa så att elevernas utveckling mot utbildningens mål främjas.

Råd och stöd om skolnärvaro Länk till annan webbplats.
Det finns starka samband mellan hög närvaro och goda skolresultat. Team Domino arbetar med särskilt fokus på förbättrad närvaro.

Frågor om ditt barns skolgång

Har du frågor om ditt barns skolgång kontaktar du barnets lärare. Kontaktinformation hittar du på skolans webbsida.

Andra personer som gärna ger råd och stöd är rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, kurator eller specialpedagog på skolan ditt barn går i.

Grundskolenämnden och Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i grundskolan och anpassad grundskola i Borås Stad.

Grundskoleförvaltningen

Grundskolenämnden

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Information till vårdnadshavare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender