Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Elevhälsa

Elevhälsan ska bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa så att elevernas utveckling mot utbildningens mål främjas. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Vi strävar efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande:

  • Vi arbetar förebyggande i syfte att identifiera och åtgärda de riskfaktorer som påverkar eleverna i lärmiljön.
  • Vi arbetar hälsofrämjande med fokus på att systematiskt arbeta med friskfaktorer som stödjer elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Om du har frågor om elevhälsan och hur vi kan hjälpa ditt barn, vänd dig till den grundskola som ditt barn går på.

Borås Stads grundskolor

Vi som arbetar inom elevhälsan

Elevhälsan består av fyra delar som innebär medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I elevhälsan ingår flera yrkeskompetenser:

Elevhälsans Webbportal - blanketter som elevhälsan skickar till dig som vårdnadshavare

Via vårt journalsystem kan du som vårdnadshavare ta emot och svara på blanketter som skickas till dig från skolans elevhälsa. Det sker digitalt genom det som kallas för Elevhälsans webbportal i Prorenata Öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender