Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kan mitt barn få skolskjuts?

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts beroende på avståndet mellan skolan och hemmet. Borås Stad erbjuder skolskjuts utan kostnad för elever i förskoleklass och grundskolan om skolvägen är längre än:

  • Förskoleklass: 2 km
  • Årskurs 1-3: 2 km
  • Årskurs 4-9: 3 km

Avståndet beräknas på närmaste gång- och cykelväg mellan elevens bostad och skola. Om ditt barn har en funktionsnedsättning eller om det finns en annan särskild omständighet, så som trafikförhållanden, kan det påverka beslutet om skolskjuts.

Ansök om skolskjuts och läs mer om vilka kriterier som behöver uppfyllas för att eleven ska få skolskjuts i Borås Stads regler och tillämpningsföreskrifter om skolskjuts:

Om du och ditt barn har valt en annan skola

Om du och ditt barn själva valt en annan skola (kommunal skola, fristående skola eller grundskola i annan kommun) än den som Borås Stad placerade ditt barn i, har eleven oftast inte rätt till skolskjuts. Vi gör en prövning på din ansökan och om avståndskraven uppfylls beviljas busskort i linjetrafik inom Borås Stad. Eleven kan också få annan skolskjuts om det inte finns ordinarie linjetrafik där eleven bor eller om det finns andra särskilda omständigheter.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Om du ska ansöka om skolskjuts vid särskilda skäl eller annan omständighet, måste du skicka in ett intyg från till exempel läkare, psykolog eller annan behörig personal.

Elever i resursenheter och särskild undervisningsgrupp kan också beviljas skolskjuts. Skolskjutshandläggarna gör en bedömning tillsammans med skolan, läkare och vårdnadshavare.

Skolskjuts för elever i anpassad grundskola och gymnasieskola

Elever som går i en anpassad skola kan beviljas särskild skolskjuts. Läs mer om skolskjuts till anpassad skola och ansök genom att klicka på länken nedan.

Skolskjuts till anpassad skola Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Nästa steg, Ansök om skolskjuts.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kan mitt barn få skolskjuts?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender