Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Ansökan och beslut

Ansökan om skolskjuts ska skickas in inför varje nytt läsår av alla som ska börja förskoleklass till årkurs 9 och uppfyller kraven för skolskjuts. Om du flyttar eller byter skola ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.

Om ansökan skickats in i tid kommer beslut och information om hur eleven ska resa till och från skolan skickas ut till respektive elev några veckor innan skolstart. Skickas ansökan in för sent kan vi inte garantera att beslutet hinner komma innan skolstart. Beslutet skickas hem med posten.

Vårdnadshavare för elev i friskola eller annan kommunal skola kan tilldelas busskort efter ansökan enligt Borås Stads regler för skolskjuts.PDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan och beslut

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol