Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ansökan och beslut

Det är skolskjutsenheten i Borås som ansvarar för att hanteraansökningar och kontrollera så att kriterierna för att få skolskjuts uppnås.

Ansökan inför läsår 21/22

Ansökan för skolskjuts läsår 21/22 har öppnat, ansök via e-tjänsten längre ned på sidan.

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska skickas in inför varje nytt läsår för alla som ska börja förskoleklass till årkurs 9 och uppfyller kraven för skolskjuts. Det innebär att du behöver söka skolskjuts om eleven ska börja:

  • Förskoleklass
  • Årskurs 1
  • Årskurs 2
  • Årskurs 3
  • Årskurs 4
  • Årskurs 5
  • Årskurs 6
  • Årskurs 7
  • Årskurs 8
  • Årskurs 9

Om eleven flyttar eller byter skola ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.

Beslut om skolskjuts

Om ansökan skickats in i tid kommer beslut och information om hur eleven ska resa till och från skolan skickas ut några veckor innan skolstart. Skickas ansökan in för sent kan vi inte garantera att beslutet hinner komma innan skolstart. Beslutet skickas hem med posten.

Vårdnadshavare för elev i friskola eller annan kommunal skola kan tilldelas busskort efter ansökan, enligt Borås Stads regler för skolskjuts.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan och beslut

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol