Meny

Meny

Kriterier för skolskjuts

Rätten till skolskjuts baseras på avstånd mellan skolan och hemmet, vilka trafikförhållanden som råder i det område som elevens rör sig i på sin väg till skolan, om eleven har en funktionsnedsättning eller om det finns en annan särskild omständighet. Mer utförlig beskrivning om vilka kriterier som behöver uppfyllas för att eleven ska få skolskjuts finns att läsa om i Borås Stads regler och tillämpningsföreskrifter gällande skolskjuts. 

Borås kommun erbjuder avgiftsfri skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskolans skolår 1-9 om avståndet mellan hemmet och anvisad skola är minst:

 • Förskoleklass: 2 km
 • Årskurs 1-3: 2 km
 • Årskurs 4-9: 3 km

Avståndet avser närmaste gång-och cykelväg samt längsta avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplats.

Elever och vårdnadshavare som valt en annan kommunal skola, fristående skola eller annan kommuns grundskola, än den skola där kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts. Om avståndskraven uppfylls beviljas dock busskort i den ordinarie linjetrafiken. Om det inte finns ordinarie linjetrafik eller om det finns andra omständigheter som berättigar skolskjuts kan eleven få skolskjuts om det inte medför extra kostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Särskoleskjuts och skolskjuts vid särskilda skäl
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl eller annan omständighet ska alltid styrkas med intyg från till exempel läkare, psykolog eller annan behörig personal.

Elever i särskola, resursenheter och särskild undervisningsgrupp kan också beviljas skolskjuts. Skolskjutsenheten gör en bedömning i samråd med skolan, läkare och vårdnadshavare.
Mer information finns på sidan om särskoleskjuts.länk till annan webbplats

Senast ändrad: 2019-02-27 16.15

Ändrad av:

Dela sidan: Kriterier för skolskjuts

g q n C

y Nyheter

 • 2019-07-18 08.26

  Vattenläcka i Svaneholm

  Vattenläckan i Svaneholm lagades på onsdagskvällen men har tyvärr gått upp igen. Borås Energi och Miljö arbetar på att f...
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

y Nyheter

 • 2019-07-18 08.26

  Vattenläcka i Svaneholm

  Vattenläckan i Svaneholm lagades på onsdagskvällen men har tyvärr gått upp igen. Borås Energi och Miljö arbetar på att f...
 • Sandareds badplats
 • Ett barn leker i sandlådan. 
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

o Kalender

 • Konstkollo: Akvarellvecka med Erik Hårdstedt

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-19 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-23 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-24 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter