Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

För dig som beviljats skolskjuts med taxi

Borås Stad ansvarar för att skolskjutsverksamheten planeras så effektivt som möjligt. Det kan innebära att eleven blir beviljad skolskjuts med taxi. Skolskjutsenheten beslutar om på vilket sätt eleven har rätt att åka skolskjuts grundat på gällande lagar och regelverk.

Nytt för läsår 2022/2023

I år planeras alla skolskjutsresor efter de start- och sluttider vi får från skolan.

Om bokad resa till skolan inte nyttjas, kommer hemresan automatiskt tas bort. Vill du ha en ny hemresa, måste den bokas på nytt.

Beviljats skolskjuts? Glöm inte meddela vilka dagar taxin ska komma

Om eleven är beviljad skolskjuts med taxi behöver skolskjutsenheten veta vilka dagar eleven behöver skolskjutsen. Du behöver också lämna kontaktuppgifter. Nytt för läsår 2022/2023 är att alla skolskjutsresor planeras efter de start- och sluttider som skolan ger till oss.

Du fyller i vilka dagar eleven behöver skolskjuts i formuläret nedan. Tänk på att skolskjuts inte gäller till och från fritids.

Om du behöver avboka en resa

Det är viktigt att du ringer och avbokar beställd resa om eleven är sjuk eller av annan anledning inte ska åka med taxin.

Kontakt för avbokning och frågor om utebliven taxi

Behöver du avboka din resa eller har din bokade taxi inte kommit?

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: För dig som beviljats skolskjuts med taxi

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender