Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Sommarskolkort för ungdomar

Borås Stad har beslutat att de skolungdomar som vårterminen 2019 lämnar årskurs 7-9 i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan ska ha möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet.

Under slutet av maj kommer sommarskolkorten att delas ut på respektive skola.

Frågor och svar om sommarskolkorten

Vad är sommarskolkort?

Sommarskolkortet gör det möjligt för många unga att resa utan kostnad i hela regionen samt i Kungsbacka kommun. Kortet gäller dygnet runt under perioden 1 juni–31 augusti 2019.

Sommarskolkortet är inte personligt och kan därmed inte registreras. Borttappat kort ersätts inte.

Vem får sommarskolkort?

Alla skolungdomar som är folkbokförda i Borås Stad och som under vårterminen lämnar årskurserna 7–9 i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan (upp till årskurs 10), år 1 och 2 i gymnasieskolan eller år 1, 2 och 3 i gymnasiesärskolan får ett sommarskolkort.

Vad kostar kortet?

Sommarskolkortet är kostnadsfritt.

När gäller kortet?

Sommarskolkortet gäller dygnet runt under perioden 1 juni–31 augusti 2019.

Var gäller kortet?

Sommarskolkortet gäller i hela regionen samt i Kungsbacka kommun. Kortet gäller inte i närtrafiken (exempelvis beställningsresor) eller som betalning vid färdtjänstresor. Läs mer om färdtjänstresor längre ner på sidan.

Hur och när får jag kortet?

Sommarskolkorten delas ut på respektive skola under slutet av maj. Du måste ha hämtat ditt kort senast 14 juni. Om du går i skola i annan kommun får du sommarskolkortet hemskickat till dig med posten.

Vad gör jag om jag har tappat mitt kort?

Sommarskolkortet är en värdehandling så var noga med att hålla ordning på ditt kort. Borttappat kort ersätts inte.

Vem kontaktar jag om jag får problem med kortet?

Om något strular med ditt kort kontaktar du Jennie Karlsson, verksamhetsamordnare Grundskoleförvaltningen. För att kunna ersätta ett defekt kort måste detta skickas till Västtrafik så tänk på att spara kortet för att kunna lämna det till Grundskoleförvaltningen.

För elever med färdtjänsttillstånd i Borås Stad

Elever som har rätt till färdtjänst i de aktuella årskurserna kontaktar Tekniska förvaltningen på
telefon: 033-35 74 00 för att meddela att de istället för sommarskolkort vill nyttja möjligheten till sommarslovsfärdtjänst. Eleverna åker då gratis under perioden 1 juni-31 augusti i Borås Stad färdtjänstområde.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-06-11 13.40

Ändrad av:

Dela sidan: Sommarskolkort för ungdomar

g q n C

p

Kontakt