Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Svenska som andraspråk

Varför behöver en del barn undervisning i svenska som andraspråk?

Att växa upp med flera språk är bra på många sätt. Barn som kan flera språk kan använda språken på olika sätt och vid olika tillfällen. Barnen kanske pratar olika språk med olika personer. Om man är bra på sitt modersmål så blir det oftast lättare att lära sig svenska.

Barn som kan flytande svenska, både i uttal och grammatik när de börjar skolan läser ämnet svenska.

Barn som har vuxit upp med flera språk har inte alltid fått samma möjligheter att utveckla det svenska språket innan de börjar skolan. Barnet kan behöva utveckla grammatiken och ordförrådet på svenska och blir riktigt bra på det svenska språket. De barnen har rätt att läsa svenska som andraspråk.

Bild på elev som sitter i ett klassrum.

Varför är det bra för barn att få undervisning i svenska som andraspråk?

Det är viktigt att alla elever utvecklar ett bra och varierat svenskt språk i både tal och skrift. Det betyder att eleven ska kunna använda svenska språket på många olika sätt i många olika sammanhang. Att lära sig svenska som modersmål och att lära sig svenska som andraspråk är två olika saker.

Den som har lärt sig ett nytt språk vet att det inte kommer automatiskt. Det kan gå fort att lära sig ett vardagsspråk och kunna prata med kompisar. Men att lära sig svenska så att man kan följa med i skolans alla ämnen, tar längre tid. Då är svenska som andraspråk bra och hjälper barnet. Lärare som undervisar i svenska som andraspråk är extra duktiga på lära eleverna att utveckla sitt andraspråk.

Hur vet ni att mitt barn har rätt till svenska som andraspråk?

I skolan undersöker lärarna ditt barns språkutveckling. Det finns olika metoder som används för detta.

Om lärarna ser att en elev har ett mindre ordförråd på svenska, uttalar ord på annat sätt eller gör grammatiska fel så görs det en språkutvecklingsanalys. När elevens språk har analyserats, beslutar rektorn om eleven ska läsa svenska eller svenska som andraspråk.

Skillnader mellan svenska och svenska som andraspråk

Det är inte så stora skillnader mellan Skolverkets kursplaner i svenska och svenska som andraspråk. Det är på lektionerna som de stora skillnaderna finns. Det betyder att eleverna på lektioner i svenska som andraspråk får öva mycket mer på att prata och skriva på svenska.

När en elev försöker uttrycka något som är svårt kan det vara så att svenska språket inte riktigt hänger med. Man kan säga att tankarna springer före talet. I svenska som andraspråk tar läraren hänsyn till detta när man gör bedömningar och sätter betyg.

Vem bestämmer om ditt barn ska läsa svenska som andraspråk?

Det är rektorn som beslutar om ditt barn ska få under­visning i svenska som andraspråk.

För att kunna ta rätt beslut behöver rektorn en bedömning av barnets språkutveckling. Den bedömningen har lärarna gjort.

Vad gäller kring betyg?

Ett betyg i svenska som andraspråk är lika mycket värt som ett betyg i svenska och ger samma behörighet som svenska att söka till gymnasieskolans alla program.

Hur länge ska mitt barn läsa svenska som andraspråk?

Undervisningen i svenska som andraspråk får barnet så länge det finns behov. En del elever behöver undervisning i svenska som andraspråk under hela grundskoletiden, andra under en kortare tid. Lärarna gör bedömningar av ert barns språkutveckling.

Vid varje utvecklingssamtal pratar lärarna om ditt barns språk- och kunskapsutveckling.

Fråga ditt barns lärare om ni behöver veta mer!

Skolförordningen

I grundskolan finns två svenskämnen: svenska och svenska som andraspråk. Elever i skolan läser antingen svenska som andraspråk eller svenska.

Svenska som andraspråk är ett eget ämne med en egen kursplan. Det är lika mycket undervisningstid i svenska som andraspråk som i svenska.

Ur Skolförordningens 5 kap: Svenska som andraspråk 14 §

Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för

  1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
  2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och
  3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.

Elev som läser ur en bok. I förgrunden syns ryggen av elevens lärare.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Svenska som andraspråk

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender