Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Synpunkter och klagomål på grundskolan

Ibland vill du eller ditt barn framföra synpunkter till skolan. Så här går ni tillväga:

Vänd dig till skolan först

Om ditt barn eller du som elev upplever problem i skolan är den enklaste och snabbaste lösningen att ta kontakt med skolan. Om du inte får hjälp av läraren vänder du dig till rektorn för att försöka lösa problemet.

Om du inte kan lösa problemet direkt med skolan kan du vända dig till ansvarig verksamhetschef på Grundskoleförvaltningen. Går du i en friskola vänder du dig till företaget som driver skolan. Alla som driver en skola är skyldiga att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kontaktuppgifter till verksamhetschefer i grundskolan

Om du har en synpunkt på ditt barns skola kan du också använda dig av Borås Stads e-tjänst Synpunktshanteraren.

Synpunktshanteraren

Borås Stads elevombud

Du som är elev eller vårdnadshavare till en elev på grundskolan kan vända dig till elevombudet om du har frågor eller önskar stöd i frågor kring kränkande behandling. Elevombudet kan hjälpa dig att kontakta skolan eller andra myndigheter, samt informera om dina och andras rättigheter och skyldigheter. Elevombudet kan även vara en länk mellan dig och kommunen eller skolan.

Elevombudet tillämpar sekretesslagen och får därmed inte föra uppgifter om dig eller dina frågor vidare om du inte själv önskar det. Det förs heller inga journalanteckningar om dig eller dina frågor.

Elevombudet är ingen juridisk instans som prövar redan fattade beslut eller utövar tillsyn.

Kontakt

Johanna Armå, elevombud
E-post: johanna.arma@boras.se
Telefon: 033-35 70 13

Anmälan till Skolinspektionen

Som vårdnadshavare kan du vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan har gjort fel. Det kan exempelvis handla om att ditt barn eller du som är elev inte får det särskilda stöd du behöver eller blir retad.

Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Synpunkter och klagomål på grundskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol