Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Synpunkter och klagomål

Ibland vill du eller ditt barn framföra synpunkter till skolan. Så här gör ni:

Vänd dig till skolan först

Om du som elev eller vårdnadshavare upplever problem i skolan är den enklaste och snabbaste lösningen att ta kontakt med skolan. Om du inte får hjälp av läraren vänder du dig till rektorn för att försöka lösa problemet.

Om du inte kan lösa problemet direkt med skolan kan du vända dig till ansvarig verksamhetschef på Grundskoleförvaltningen. Går du i en friskola vänder du dig till företaget som driver skolan. Alla som driver en skola är skyldiga att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kontaktuppgifter till verksamhetschefer i grundskolan

Om du har en synpunkt om skolan kan du också använda dig av Borås Stads e-tjänst Synpunktshanteraren.

Synpunktshanteraren

Borås Stads elevombud

Du som är elev eller vårdnadshavare kan vända dig till elevombudet om du önskar stöd i frågor kring kränkande behandling eller andra skolfrågor.

Elevombud för grundskolan

Anmälan till Skolinspektionen

Som vårdnadshavare kan du vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan har gjort fel. Det kan exempelvis handla om att ditt barn inte får det särskilda stöd du behöver eller blir retad.

Skolinspektionens webbplats, råd och vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Synpunkter och klagomål

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender