Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en egen skolform för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Det är din hemkommun som beslutar om du tillhör målgruppen för anpassad skola.

Anpassad gymnasieskola hette tidigare gymnasiesärskola.

I anpassad gymnasieskola går du 4 år och det finns flera olika program att välja på. De nationella programmen har yrkesinriktning vilket innebär att du ska klara arbetsplatsförlagt lärande (APL). Många elever blir även lärlingar och är då ute minst halva sin studietid på en arbetsplats. På det individuella programmet ges stora möjligheter att anpassa innehållet efter dina förutsättningar och behov.

Anpassad gymnasieskola ger dig goda förutsättningar för kommande yrkesliv, meningsfull sysselsättning eller fortsatta studier. När du har gått klart din utbildning får du ett anpassad gymnasieskolebevis där det står vilka kunskaper och erfarenheter du har fått i skolan.

Hitta direkt

Skolmjölk delvis finansierat av EU
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anpassad gymnasieskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender