Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasiesärskolans individuella program

Det individuella programmet vänder sig till de elever som läst ämnesområden.

Utbildningen innehåller sex ämnesområden som alla elever läser under fyra år.

Programmets ämnesområden:

  • Estetiskt verksamhet
  • Hem-och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Elevernas kunskapsutveckling bedöms utifrån två nivåer: grundläggande nivå och fördjupad nivå. Utbildningen skapar goda förutsättningar för en meningsfull sysselsättning som vuxen och för fortsatta studier. Det läggs stor vikt vid att öka elevens kommunikativa förmåga. Efter avslutad utbildning får eleven ett gymnasiesärskolebevis.

Det individuella programmet finns på Sörmarksgatan.

Lärare och elev står framför en tavla.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gymnasiesärskolans individuella program

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender