Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Elevhälsa

Elevhälsotemet ansvarar för att skapa en helhetssyn för elever i behov av särskilt stöd. I elevhälsoteamet ingår specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, och rektor.

Specialpedagog

Wendt Lena 0734- 32 80 41

Kurator

Andersson Björn , 0768 88 39 94

Studie- och yrkesvägledare

Vår studie- och yrkesvägledare ansvarar för övergripande samordning av uppföljning och utslussning av elever efter avslutad skolgång inom gymnasiesärskolan.

Trygg Roland, 033-35 39 70

Skolsköterska

Karlsson Suzana 

Gymnasiechef/rektor

Brink Kristina, 0768 88 71 40

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender