Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Modersmålsundervisning

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Du får också ett betyg i ämnet. Modersmålsundervisningen kan studeras som elevens val, som språkval, inom ramen för skolans val eller helt utanför timplanen. Skolan bestämmer om vilka valmöjligheter som erbjuds.

Det är viktigt att studera sitt modersmål i skolan. Forskningen visar att barn och unga som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de som inte får det. Det är också viktigt för den intellektuella och känslomässiga utvecklingen och stärker den egna identiteten.

Hur länge kan jag få modersmålsundervisning?

Du har rätt till modersmålsundervisning sammanlagt högst sju läsår under din skoltid. Om det finns ett särskilt behov kan du dock få modersmålsundervisning under en längre tid.

Begränsningen till sju år gäller inte om modersmålsundervisningen:

  • ersätter undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska.
  • anordnas som individuellt val.
  • anordnas med ett nationellt minoritetsspråk eller ett nordiskt språk som modersmål.

Anmäl dig till modersmålsundervisning

Om du vill studera ditt modersmål ska du anmäla dig via e-tjänsten Anmälan till modersmålsundervisning. Du hittar länken under rubriken Självservice. Tänk på att du behöver fylla i en ny ansökan varje läsår. Det innebär att du som går i åk 2 och 3 och som tidigare har haft modersmålsundervisning ska ansöka för fortsatta studier. Om du är över 18 år signerar du själv din ansökan med Bank-ID, om du är under 18 år måste din vårdnadshavare göra detta.

Prövning

Information om prövning i modersmål på gymnasial nivå, prövningsperioder och hur du anmäler dig hittar du på blanketten Anmälan till prövning Pdf, 186.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan/avanmälan till modersmålsundervisning i gymnasieskolan


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Modersmålsundervisning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender