Borås Stads logotyp
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Informationssökning

Uppslagsverk

I de flesta fall är det klokt att börja söka i allmänna uppslagsverk, till exempel Nationalencyklopedin. Ibland är denna information tillräcklig. Oftast hittar man basfakta som man sedan kan bygga vidare på.

Specialuppslagsverk finns på de flesta av bibliotekets fackavdelningar, till exempel Medikon (medicinskt uppslagsverk) eller Kokkonsten från A till Ö.

Böcker

Fackböcker i olika ämnen söker du med hjälp av bibliotekets katalog på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I de flesta fall har ditt eget bibliotek tillräckligt med böcker i det ämne du söker. Om du inte hittar rätt är nästa steg att gå via Webbsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster se vad andra bibliotek i kommunen har. Tredje steget är att gå vidare till andra svenska bibliotek, till exempel via Libris, som är universitets- och forskningsbibliotekens databas. Bibliotekarien kan beställa böcker från andra bibliotek till dig.

Tidningar och tidskrifter

Artiklar i tidningar och tidskrifter kan vara ett bra komplement. När det gäller färsk information är det oftast oumbärligt. Du kan via bibliotekets hemsida söka artiklar med hjälp av databaserna ArtikelSök och Mediearkivet.

Internet

På bibliotekets hemsida finns direktlänkar till de databaser skolan abonnerar på. Du kan också söka via länkkataloger och sökmaskiner.

Andra informationskällor

Andra informationskällor kan vara enkäter, intervjuer, studiebesök, observationer, eget arbete och så vidare.

Värdera informationen!

Du ska alltid förhålla dig kritisk till den information du finner. Detta gäller särskilt Internet! Jämför olika källor för att vara säker på dess trovärdighet.

  • Vem har skrivit eller står bakom informationen?
  • Vad är syftet?
  • Varför har man skrivit den?
  • När hittade du informationen? Skriv upp källan!
  • Hur gammal är den?

En informativ skrift om källkritik på internetlänk till annan webbplats från .SE hittar du i PDF-format här

Källor

Du ska alltid ange dina källor vid presentationen av ett arbete, den som läser ska lätt kunna hitta de dokument du använt dig av. Dina referenser skall sorteras i en alfabetisk följd i en källförteckning längst bak i ditt dokument. Löpande i texten ska du placera ut sidhänvisning.

Inlämningsmall

Almåsgymnasiet har en egen mallPDF för hur alla dina inlämningsuppgifter i alla ämnen ska se ut.

Fotnoter

Källhänvisningar i fotnoter används i ett längre arbete. Efter varje stycke med information från en källa avslutar du med upphöjd siffra. Siffran återkommer längst ner på sidan där du anger källan. Detta sker automatiskt i Microsoft Word när du väljer infoga/referens/fotnoter och slutkommentarer.

Böcker och artiklar

Första gången du hänvisar till en källa anges förnamn, efternamn, årtal, titel, sidor. Nästa gång du hänvisar till samma källa räcker det med efternamnet och sidorna.
Exempel: Guillou, Jan (2002), Ondskan, sida 35-42.
Exempel: Guilloi, Jan. sida 88 ff

Webbsidor

Namn på författare eller de som står bakom webbsidan (organisation, företag, myndighet etc) och rubriken på webbsidan. Själva webbadressen tar du med i källförteckningen.
Exempel: Skolverket. Kursplaner & betyg.

Källförteckning

Uppslagsverk

Namnet på uppslagsverket, band (utgivningsår), förlagsort: förlag, sidor Exempel: Den svenska litteraturen, Medieålderns litteratur (1990), Ljubljana: BonnierFakta bokförlag, s 49

Bok

Efternamn förnamn (utgivningsår), titel, förlagsort: förlag
Exempel: Guillou Jan (2002), Ondskan, Stockholm, Piratförlaget

Artikel

Artikelförfattarens efternamn förnamn, artikelns titel, tidningens/tidskriftens namn, nr/år eller datum
Exempel: Greider Göran, Varför så tyst om skogen?, Ordfront magasin, nr 3/2009 Franchell Eva, Uppkavlade ärmar, Aftonbladet, 20090719

Elektronisk källa

Efternamn förnamn, artikelns titel, tidningens/tidskriftens namn, webbadressen, datum när du var inne på sidan.
Exempel: Lundgren Sofia, Forskningsprojektet som spårade ur, Dagens nyheter, http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/forskningsprojektet-som-sparade-ur-1.914685, 20090720
Exempel: Skolverket, www.skolverket.se Hämtad 2012-04-24

Intervju

Namn på personen du har intervjuat, plats och datum
Exempel: Intervju med Karl Karlsson, Umeå. 20090909

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-02-03 07.53

Uppdaterad av:

Dela sidan: Informationssökning

g q n C

 För dig som ska börja gymnasiet

Vi tänder morgondagens stjärnor
Information, ikon

Matsedel och schema


Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever