Logotyp för Borås Stad
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Distansundervisning

Det här gäller för när- eller distansundervisning v 18-19

2021-04-29

Nu finns det nya beslut om vilka elever som ska vara inne på skolan de närmaste två veckorna och vilka som ska ha fjärr- och distansundervisning. Det totala elevantalet inne på skolan fortsätter hållas på ca 50 %.

Följande program och elever har närundervisning på skolan

v 18
Åk 1: Alla elever, samtliga program
Åk 2: HVST, HVFL, VO och RL
Åk 3: HVFR
IMA, IMS, IMY, GySär

v 19
Åk 1: HVST, HVFL, VO och RL
Åk 2: Alla elever, samtliga program
Åk 3: HVFR
IMA, IMS, IMY, GySär

Elever inom lärlingsutbildningen och elever på APL fullföljer sin APL-period enligt plan.

Ovan beslut kan med kort varsel förändras ifall smittspridningen fortsätter öka.

Mer utförlig information finns på Pingpong.

Fler elever får vara på skolan 19 april- 2 maj

2021-04-15

I sina nya direktiv rekommenderar Smittskydd Västra Götaland att maximalt 50 % av eleverna, exklusive nationella och lokala undantag får vara på skolan för närundervisning under de kommande två veckorna, dvs v 16 och v 17.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås har beslutat att öka andelen elever på skolorna enligt de nya direktiven. Beslutet gäller för perioden 19 april-2 maj. Varje skola organiserar elevernas återgång till studier för närundervisning utifrån sina egna förutsättningar och behov, så att i genomsnitt 50% av eleverna är i skolan under nämnda period.

På Almåsgymnasiet innebär det att följande program och elever har närundervisning på skolan:

v 16
Åk 1: Alla elever, samtliga program
Åk 2: HVFR, VO och RL
Åk 3: HVFR
IMA, IMS, IMY, GySär

v 17
Åk 1: HVFR, VO och RL
Åk 2: Alla elever, samtliga program
Åk 3: HVFR
IMA, IMS, IMY, GySär

Mer information finns på Pingpong

Utökad fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolorna i Borås Stad

2021-04-01

Efter samråd med Smittskydd Västra Götaland har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutat att förlänga direktiven om att endast ha ca 1/3 av eleverna i skolan även under v 15. Beslutet gäller t o m 18 april.

För vecka 15 ska följande elever vara inne på skolan:

Måndag-fredag: elever på samtliga program i årskurs 2, samt alla elever på IMA, IMS, IMY och GySär

Tisdag-torsdag: HVFR18

Ska du resa bort i påsk?

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som reser in i Sverige undviker nära kontakter i minst sju dagar, testar dig för covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst.

Rekommendationerna gäller både svenska och utländska medborgare.

Stanna hemma och undvik nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller också om dina test för covid-19 är negativa. Barn, oavsett ålder, ska också följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter. Om du testar positivt för covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner från hälso- och sjukvården.

Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats..

Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt och oavsett om du tidigare haft covid-19.

2021-03-11

Från och med nästa vecka, måndag den 15 mars, kommer skolan ta in fler elever till undervisning på skolan.
Elever/ klasser kallas in till skolan enligt schema. I övrigt är det fortsatt fjärr- och distansundervisning som gäller. GySär har närundervisning, som vanligt.

Förutom ovanstående kan skolan kalla in fler elever för genomförande av praktiska moment, examinationer som inte går att skjuta upp eller för särskilt stöd.

Mer information finns på PingPong

2021-02-26

Från och med vecka 9 återgår Almåsgymnasiet till distansundervisning med de undantag som gällt tidigare. Elever kan bli inkallade till skolan för:

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • examinationer som inte kan genomföras på distans
 • enskilda elever som är sårbara för fjärr- eller distansundervisning
 • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
 • Rektor, Klf, EHT, mfl kan kalla in elever för möte vid behov
 • stödundervisning

2021-02-19

Fjärr och distansundervisningen förlängs till 14 mars med samma rutiner som gäller idag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter omfattas INTE av restriktionen om munskydd på allmänna platser.


Restriktionerna har skärpt i VGR och munskydd ska användas på allmänna platser och i offentliga miljöer. Enligt smittskydd VGR omfattas inte skola och förskola av restriktionen och således behöver inte elever och personal bära munskydd.

Om elever på eget initiativ önskar använda munskydd får de själva ta med sådana och hantera dessa utifrån egenansvar. Det är viktigt dock att i första hand hålla sig till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna med tvål ofta
 • Stanna hemma vid symtom och sjukdom
 • Nysa eller hosta i armvecket

2021-02-10
Fortsatt distansundervisning till 28 februari

Fortsatt fjärr och distansundervisning kommer att gälla även under v 8 - under samma förutsättningar till undantag som vi har idag. Beslut om hur undervisning ska organiseras fr o m 1 mars (v 9) kommer efter sportlovet.

Folkhälsomyndighetens information vid resor eller tillfällig vistelse på annan ort.

Oavsett om du väljer att vistas i ditt närområde eller om du planerar längre resor har du ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. Det innebär att du ska göra det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra. Har du symtom som kan bero på covid-19 bör du inte resa alls. Du bör även begränsa nya nära kontakter och umgås i en mindre krets under resan och på resmålet. Läs hela informationen om resor i Sverige och utomlands på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Planera för säkra aktiviteter under sportlovet: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.
Om du planerar längre resor: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Om du och/eller din familj kommer hem från en utlandsresa

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som reser in i Sverige undviker nära kontakter i minst sju dagar, testar dig för covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst.

Rekommendationerna gäller både svenska och utländska medborgare. Planera därför för att kunna stanna hemma efter inresa till Sverige.

Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du nyligen har testat positivt för antikroppar rekommenderas du ändå att testa dig efter inresa.


2021-01-29
Fortsatt distansundervisning gäller v 5 & 6, fram till sportlovet!

Huvudregeln är att fortsatt distansundervisning gäller vecka 5 och 6. Elever på IMA, IMS, IMY, samt GySär har fortsatt skolförlagd undervisning, enligt ordinarie schema. Gymnasieskolorna har fått utökade möjligheter att ta in elever som har distansundervisning till skolan. Detta innebär att lärare kan kalla in elever/grupper för att säkra möjligheter till betyg. Under vistelsen i skolan uppmanas alla att följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • examinationer som inte kan genomföras på distans
 • enskilda elever som är sårbara för fjärr- eller distansundervisning

Beslut om hur undervisning ska ske efter sportlovet fattas under v 6

De nya direktiven gäller till och med den 1 april 2021. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avser att framöver fatta beslut för två veckor i taget. Förutsatt att smittläget tillåter är nämndens och förvaltningens absoluta ambition att succesivt öka andelen närundervisning under perioden. Beslut för vad som kommer att ske efter sportlovet fattas under vecka 6.

Skollunch

Elev som har fortsatt distansundervisning har möjlighet att beställa skollunch för avhämtning på samma sätt som tidigare. Separat länk för beställning skickas ut via pim.

Övrig information

Folkhälsomyndigheten har i sin nya rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan (2021-01-20) fortsatt rekommendation om distansundervisning till och med 1 april 2021, men att man gradvis kan återgå till närundervisning under denna tid utifrån det epidemiologiska läget, där varje elev bör ha minst 20% av undervisningen på plats i skolan från och med 25 januari."

Fortsatt ansträngt smittläge

Smittskydd i Västra Götaland publicerar varje vecka statistik på antal bekräftade smittade barn och ungdomar i vår region. Det är viktigt att eleverna följer Folkhälsomyndighetens råd så att smittspridningen i åldersgruppen sjunker så att eleverna kan återgå till skolan senare under våren. Vill du följa statistiken, kan du göra det på VG-regions hemsida.

Med vänlig hälsning,
Skolledningen

2021-01-21

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade idag beslut om att fortsätta bedriva hel fjärr- och distansundervisning för elever inom gymnasieskolan i Borås Stad till och med 2021-01-31. Beslutet gäller under förutsättning att inga nya rekommendationer ges. Samma förhållningssätt och undantag som beslutades 2020-12-03 gäller fortsatt.

2020-12-18

På dagens presskonferens meddelade Regeringen att gymnasieskolan ska fortsätta med fjärr- och distansundervisning till och med 24 januari 2021. Samma förhållningssätt och undantag som beslutades 2020-12-03 gäller fortsatt.

2020-12-03

På dagens presskonferens meddelade Regeringen att gymnasieskolan ska utöka sin fjärr- och distansundervisning. Från och med måndag den 7 december fram till den 6 januari ska samtliga gymnasieskolor Sverige gå över till fjärr- och distansundervisning. Beslutet kommer efter en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Det innebär att elever som studerar vid Borås Stads gymnasieskolor kommer att erbjudas fjärr- och distansundervisning under perioden. Liksom under vårens fjärr- och distansundervisning undantas vissa elever.

OBS! Detaljerad information om vad som gäller för respektive program och klass presenteras av skolledningen på Pingpong.

Vilka elever undantas?
Folkhälsomyndigheten säger på presskonferensen att gymnasieskolan bör hålla öppet för närundervisning av elever vid introduktions­programmen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever som blir särskilt lidande av distans­undervisning ska få fortsätta med undervisning på skolan.
Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
 • nationella prov,
 • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
 • vissa elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
 • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

På Almåsgymnasiet gäller:

 • IMA, IMS, IMY har närundervisning på skolan som vanligt
 • IVP & HVO har närundervisning på skolan som vanligt
 • Lärare har rätt att kalla in elever för bl. a. genomförande av praktiska moment och stödundervisning.
 • Rektor, Klf, EHT, mfl kan kalla in elever för möte vid behov

Kommer eleverna att erbjudas lunch?
Ja. Samtliga elever vid Borås Stads gymnasieskolor erbjuds lunch. Eleverna erbjuds en fullgod och näringsriktig lunch som är hanterad i enighet med rådande krav. De elever som studerar på fjärr- och distans tar med lunch från skolan.

Vad gäller om eleverna har APL? Pågående APL ska genomföras som planerat

Till vårdnadshavare: Vad gäller för mig/för mina ungdomar?
I Pingpong finns exakt information vad som gäller för samtliga utbildningar och klasser, samt vilka elever som undantas, och informationen kommer dessutom att skickas ut till berörda elever och vårdnadshavare direkt från respektive skola.

Vad gäller för elever inskrivna vid vuxenutbildningen?
För Vuxenutbildningen är direktiven är oförändrade.

Påverkas elever på gymnasiesärskolan?
För Gymnasiesärskolan är direktiven oförändrade.


Mvh,
Skolledningen Almåsgymnasiet

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Distansundervisning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol