Logotyp för Borås Stad
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Utvärdering av Öppet Hus


Ange vilket företag du kommer ifrån

Om Öppet Hus:


Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer bra Stämmer delvis Stämmer inte Vet ej
Vi fick ett gott helhetsintryck.

Vi är nöjda med vår egen insats.

Det var meningsfullt för oss att prata med elever och deras föräldrar.

Vi fick tillräckligt med information inför vårt deltagande.

Vi fick den hjälp vi behövde för att komma i ordning på plats.

Vill ni delta i vårt Öppet Hus igen?


Vill ni delta i vårt Öppet Hus igen?


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Utvärdering av Öppet Hus

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol