Borås Stads logotyp
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Introduktionsprogram på Almås

Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till dig som inte har gått i en svensk grundskola eller som inte har uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan.

Introduktionsprogrammet har fyra inriktningar och samtliga ger dig möjlighet att bli behörig till gymnasiets nationella program. Utbildningens längd varierar från 1-4 år beroende på dina förkunskaper och hur många betyg du saknar.

Efter avslutat introduktionsprogram får du ett gymnasieintyg som visar vilka betyg du har klarat av.

Introduktionsprogram på Almåsgymnasiet

På Almåsgymnasiet finns följande introduktionsprogram:

Kartläggning av dina utbildningsbehov - Slussen

Innan du påbörjar ett introduktionsprogram görs en kartläggning av dina utbildningsbehov. Detta görs i det som vi kallar för Slussen. Utifrån kartläggningen erbjuds du sedan plats på en av Borås Stads gymnasieskolor.

Språkintroduktion, Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion

Slussen för Språkintroduktion finns på Sven Erikssonsgymnasiet. Slussen för Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion finns på Viskastrandsgymnasiet. I Slussen för Språkintroduktion får du också under en inledande period påbörja dina studier i svenska språket.

Programinriktat val

Om du har frågor om antagning till Programinriktat val kan du vända dig till Antagningsenheten Sjuhäradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du har övriga frågor om program vänder du dig till respektive rektor.

L

Instagram

Följ oss på @almasgymnasietboraslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-08-19 15.40

Uppdaterad av:

Dela sidan: Introduktionsprogram på Almås

g q n C
Meny, ikon

Introduktionsprogram på Almås

 För dig som ska börja gymnasiet

Vi tänder morgondagens stjärnor
Information, ikon

Matsedel och schema


Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever