Borås Stads logotyp
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Naturvetenskapsprogrammet - Entreprenörskap

NA-programmet banner

Programinnehåll

Naturvetenskapsprogrammet  - Entreprenörskap är ett brett högskoleförberedande program, där du får ökade och fördjupade kunskaper inom alla ämnen. Det är till stor nytta för vad du än väljer att göra i livet. Det är också det programmet som ger dig de mest omfattande möjligheterna till fortsatta studier. Eftersom du läser moderna språk och Engelska 7 får du också värdefulla meritpoäng.

Förutom en samhällsvetenskaplig behörighet kan du även läsa matematik 4, kemi 2 och fysik 2 för en naturvetenskaplig behörighet. För att kunna läsa alla tre kurserna krävs utökat program.

Entreprenörskap är framtidens nyckelkompetens

För att lyckas i en allt mer komplex värld med globala möjligheter behövs det kompetenser inom såväl naturvetenskapliga ämnen som samhällsvetenskap och språk. Utbildningen förbereder dig för en framtid på en arbetsmarknad som är world-wide. Du tränas att kommunicera i avancerade skriv- och talsituationer såväl skriftligt som muntligt med anknytning till både naturvetenskap, matematik och entreprenörskap. Almåsgymnasiet har ett väletablerat nätverk av verksamheter och företag som bidrar med perspektiv på ett hållbart ledarskap. Det ger dig en unik kunskapssammansättning som öppnar upp flera möjligheter för vidare studier och framtida karriärvägar inom både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga inriktningar.

Omsätta idéer i praktisk handling

Utbildningen är tvärvetenskaplig och varvar kurser inom naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskap med kurser inom entreprenörskap, ledarskap, företagande och organisation. Med visioner, passion och kreativitet, men även uthållighet och diciplin tränar du ditt kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser och ökar ditt ansvarstagande och samarbetsförmåga. Det innebär också att du tränas i att se möjligheter och försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Naturvetenskapliga ämnen

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Biologi, fysik och kemi är ämnen som utvecklas i samspel mellan experiment och teori. Därför ingår det både teoretiska delar samt laborationer. Du lär dig hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och vilken roll naturvetenskapen har i frågor om hållbar utveckling.


Läs mer om Entreprenörskap som är en profil inom den nationella inriktningen Naturvetenskap och samhälle.

L

Instagram

Följ oss på @almasgymnasietboraslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-02-19 10.28

Uppdaterad av:

Dela sidan: Naturvetenskapsprogrammet - Entreprenörskap

g q n C