Meny

Meny

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till dig som inte har gått i en svensk grundskola eller som inte har uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan.

Samtliga utbildningsalternativ startar med en introduktionsperiod där en individuell studieplan fastställs.
Alla alternativ kan ge dig möjligheten att bli behörig till gymnasieskolans nationella program, beroende på
hur många betyg du saknar och med vilken energi du tar dig an skolarbetet. Utbildningstiden varierar från 1-4 år.

Du får inte en examen från ett introduktionsprogram, däremot får du ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val (IMV) står öppet för dig som inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet på ett yrkesprogram. Syftet med IMV är att så snart som möjligt bli behörig och antas på ett nationellt yrkesprogram. IMV har behörighetskrav, är sökbar och ska slutföras så fort det är möjligt.

Detta innebär i praktiken att du söker en IMV-plats på ett av våra yrkesprogram och om du blir antagen kommer du att läsa tillsammans med de som är behöriga och går på ett nationellt yrkesprogram. Du läser alltså alla de ämnen som ingår på det yrkesprogram du har valt. Utöver det kommer du att läsa det ämnet/ämnena (max 2st) som du inte har godkänt ifrån grundskolan. Det innebär att du kommer ha lektioner efter ordinarie skoltid eller på morgonen när dina klasskamrater har sovmorgon. För att bli antagen på en IMV-plats ska du som mest sakna godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och ytterligare ett ämne.

När du klarat det/de ämnena så blir du automatiskt behörig till det nationella yrkesprogrammet som du redan påbörjat och fortsätter din utbildning tillsammans med dina klasskamrater.

De sökbara platserna i Borås kommer att erbjudas inför omvalsperioden. Om det finns fler sökande än platser måste ett urval göras och man antas efter meritvärde. På Almåsgymnasiet erbjuder vi IMPRO-platser på alla våra program (dock ej på lärlingsutbildningen).

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att sedan kunna söka till ett yrkesprogram eller komma ut på arbetsmarknaden. Du läser både ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. I utbildningen ingår också praktik på en eller flera arbetsplatser.

Yrkesintroduktion finns på Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ är tänkt för dig som har särskilda behov och kanske behöver extra mycket hjälp för att få behörighet till ett nationellt program. Du får en utbildning som är anpassad efter vad som passar dig. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du har nytta av. Målet är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, hitta en annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ finns på Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Utbildningen ska förbereda dig för att så snabbt som möjligt kunna börja på ett nationellt program eller något annat introduktionsprogram.

Språkintroduktion är inte sökbart utan individuellt anpassat efter varje enskild elevs behov.

Nyanlända elever som erbjuds språkintroduktion kan inte samtidigt erbjudas yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.

Språkintroduktion finns på Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.

Vilken skola kommer jag att gå på?

Vilken skola du ska gå på avgörs i det som vi kallar för Slussen. I Slussen görs en kartläggning av dina utbildningsbehov. Utifrån detta kommer du sedan få en plats på den skola där det bedöms vara lämpligast för dig att gå. Slussen för Språkintroduktion finns på Almåsgymnasiet. Slussen för övriga introduktionsprogram finns på Viskastrandsgymnasiet.

I Slussen för Språkintroduktion sker också en utbildning i svenska under en inledande period för dig som är helt nyanländ till Sverige.

Antagning

Du kan läsa mer om antagning till introduktionsprogram på gymnasievalsjuhärad.selänk till annan webbplats. Där finns också kontaktuppgifter till Antagningsenheten om du har frågor om antagning.

L

Instagram

Följ oss på @almasgymnasietboraslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-09-20 10.25

Uppdaterad av:

Dela sidan: Introduktionsprogram

g q n C

p

Kontakt