Borås Stads logotyp
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Bäckäng A - Ö

Här är en tabell med information och hänvisning eller förklaring för viktiga delar och ord inom hela vår verksamhet, i alfabetisk ordning, A-Ö.

Bäckäng A-Ö

Evenemang, profil, verksamhet eller övrig vanlig fråga för elever och vårdnadshavare

Förklaring och eller kontaktväg

Adventure

Profil på Naturvetenskapsprogrammet (NA).

Allergi

Vid svåra allergier eller speciella behov av anpassad skolmat, kontakta skolsköterska.

Antagning och ansökan (till gymnasiet)

Se Antagningsenheten Sjuhärad.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arenakampen

Fotbollstävling mellan Borås gymnasieskolor, hålls i maj på Borås Arena.

Aulan - hyra för evenemang?

Kontakta intendent Kerstin Engelius 033-35 33 72

Balen

Arrangeras av Gymnasistkåren EOS.

Besöksdagar

Dagar i november då vi tar emot alla år 9 -elever som vill besöka oss från Borås samt Bollebygd och Svenljunga.

Beteendevetenskap

Profil på Samhällsvetenskapsprogrammet (SA).

Betyg

På Skolverkets webbplats finns information om hur betyg sättslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betygen skickas hem med post i juni varje år.

Bibliotek

Skolans bibliotek.

Busskort

Kontakta receptionen 033-35 79 40.

Bäckäng vs Teknis skolkamp i december

Arrangeras av Skolkampsföreningen. Nu står det 11-1 till Bäckäng.

Bäckäng live

En fest för blivande elever, som vi brukar bjuda in till, i april eller maj.

Bäckängit

Elev som studerar på Bäckängsgymnasiet.

Caféet på Bäckäng

033-35 77 01

Cambridge Certificate, CAE

Vi kan erbjuda CAE som enda gymnasieskola i Borås

CKR

Centralkapprummet, där merparten av elevskåpen finns.

Creative dance performance

Profil på Estetiska programmet (ES).

CSN

Centrala Studiestödnämnden, betalar studiebidrag till dig som studerar på gymnasiet.

Dansafton

Danseleverna visar upp sig, i början av december varje år.

Dator

Eleverna erbjuds att låna en dator under studietiden på gymnasiet.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Profil på Samhällsvetenskapsprogrammet (SA).

Demokrativeckan

Då vi fokuserar extra mycket på demokratifrågor, ofta vecka 43 innan höstlovet varje år. Intressanta föreläsningar, debatter med mera.

Design

Profil på Estetiska programmet (ES).

Dexter

Webbapplikation för frånvaro och betyg med mera. Elever och vårdnadshavare har inloggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevassistenter

Våra elevassistenters kontaktuppgifter.

Elevföreningar

Vi har många aktiva elevföreningar.

Elevrådet

Vårt driftiga elevråd

Estetiska programmet

Vi har fem olika profiler inom Estetiska programmet (ES).

Ettornas dag

Elevföreningarna ordnar en rolig och inspirerande dag där ettorna kan bli medlemmar i de olika föreningarna

Europa i världen

Profil på Samhällsvetenskapsprogrammet (SA).

Europeiska Ungdomsparlamentet, EUP eller
EYP European Youth Parliament

Våra elever och lärare inom SA Europa i världen arbetar mycket med Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EUP är en del av European Youth Parliament (EYP) som grundades 1987 i Frankrike. EUP Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som utgör ett forum för öppen och fördomsfri debatt som syftar till att öka utbytet mellan Europas unga, skapa intresse för politiska frågor samt tillföra en europeisk dimension inom undervisningen.

FMS Fysisk, mental och social hälsa

Skolsköterskor, Elevhälsa

Framtidsmässa

Vi brukar ha en mässa för år 3-elever varje år, i mars, med intressanta föreläsare samt representanter från olika utbildningar, högskolor, universitet med flera.

Frånvaro

Elevens vårdnadshavare sjukanmäler i första hand med hjälp av webbapplikationen Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I andra hand till receptionen 033-35 79 40

Sjukanmälan behöver göras varje dag, om det inte redan första dagen står klart hur länge sjukskrivningen varar.
Om en elev blir sjuk under skoldagen, ska hen meddela receptionen att hen går hem. Frånvaron registreras endast som giltig om elevens vårdnadshavare har ringt till receptionen inom loppet av ett dygn och bekräftat sjukfrånvaron. 033-35 79 40. Annars lägger receptionen in frånvaron som ogiltig. I efterhand anmäld frånvaro godkänns inte.

Färdighetsprov

För sökande till Estetiska programmet.

Förintelsens minnesdag

Vi brukar uppmärksamma denna dag med föreläsningar och utställningar med mera, den 27 januari.

Föreningslivet på Bäckäng

Elevföreningar

Föräldramöte

Vi brukar bjuda in till föräldramöten för år 1 under september. Inför en del internationella resor bjuder vi också in till föräldramöte.

Grön flagg

Se Grön flagg.

Gymnasiearbete

Skulle kunna beskrivas som "examensarbete", ett stort arbete som eleverna gör under sitt sista år. I poäng: 100.

Gymnasiechef

Martin Eklöf

HALIB

Högre Allmänna Läroverket i Borås, det vill säga Bäckängsgymnasiet.

Historia och identitet

Profil på Humanistiska programmet (HU).

Hyra av lokaler, exempelvis aula

Receptionist 033-35 79 40.

Högskoleförberedande

Våra utbildningar Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig förutsättningar för fortsatta studier på högskola eller universitet.

Högskoleprovet

Många elever väljer att göra Högskoleprovetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att utöka sina sökmöjligheter till utbildningar på högskola eller universitet.

IKT-pedagog

Mattias Packendorff

Inläsningstjänst

Vi har Inläsningstjänst så att alla elever kan lyssna på sina läroböcker. Det är för att underlätta inlärning, man behöver inte ha behov av inlästa böcker för att få använda tjänsten. Kontakt: biblioteket.

IV-val, individuellt val

Har du frågor om IV-kurser eller om hur du ska planera dina studier? Prata med våra studie- och yrkesvägledare.

Julavslutning

Vi har alltid julavslutning för samtliga elever, i aulan, innan jullovet börjar. Det brukar vara allt från tal till sång- och dansframträdanden.

Kommunikationsvetenskap

Profil på Samhällsvetenskapsprogrammet (SA).

Konstutställning

Bild- och designelevernas konstutställning brukar vara i maj, på Flaménska galleriet

Kulturveckan

Elevföreningarnas vecka, som brukar infalla slutet av april eller början av maj. Massor av roliga aktiviteter för elever på håltimmar och raster, allt arrangeras av alla driftiga föreningsengagerade elever på skolan.

Kurator

Se Elevhälsa.

Language studies

Profil på Humanistiska programmet (HU).

Ledarskap

Profil på Naturvetenskapsprogrammet (NA).

Ledighet

Enligt Skollagen 7 kap 18 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får rektor bevilja eleven kortare

ledighet för enskilda angelägenheter. På Bäckängsgymnasiet

har beslut om ledighet upp till två dagar i följd och totalt fyra dagar per läsår delegerats till elevens mentor. Vid ansökan om längre ledighet fattas beslut av rektor.

Likabehandling

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandlingPDF.

Lucia

Vi firar alltid lucia med ett fantastiskt luciatåg, i aulan.

Lånekort

Välkommen till biblioteket!

Lärare

Här finns kontaktuppgifter till alla våra lärare.

Läxhjälp

Se Studiestöd.

Marknadsförare

Skolans marknadsförare är från hösten 2018 Teddy Dahlin

Medicin

Profil på Naturvetenskapsprogrammet (NA).

Miljö och hållbar utveckling

Profil på Naturvetenskapsprogrammet (NA).

Mina möjligheters dag

En temadag för alla elever i år 1, på Åhaga, arrangeras av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Swedbank Sjuhärad och Sparbankstiftelsen Sjuhärad.

Musik

Profil på Estetiska programmet (ES).

Musikelevernas festival

Musikeleverna i år 3 brukar arrangera en festival under vårterminen i trean.

Nationella prov

Nationella prov genomförs på våra gymnasieprogram i engelska, matematik samt svenska/svenska som andraspråk.

Nordendahls stipendiefond

Denna stipendiefond brukar dela ut elevstipendier till våra elever och resestipendier för studieresor, med mera.

OWA Outlook

Skolans e-postsystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PingPong

Skolans lärplattformlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, alla har personlig inloggning.

Projekt Zimbabwe

Elever inom SA Demokrati och mänskliga rättigheter driver detta projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prövning

Om du fått F eller streck i någon kurs kan du ansöka om prövning för att få ett godkänt betyg. Prövningstillfällen är en gång per termin.

Rektorer

Se Skolledning.

Schema

Elevernas schema finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan / sjukdom under skoldag

Elevens vårdnadshavare sjukanmäler i första hand med hjälp av webbapplikationen Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I andra hand till receptionen 033-35 79 40

Sjukanmälan behöver göras varje dag, om det inte redan första dagen står klart hur länge sjukskrivningen varar.

Om en elev blir sjuk under skoldagen, ska hen meddela receptionen att hen går hem. Frånvaron registreras endast som giltig om elevens vårdnadshavare har ringt till receptionen inom loppet av ett dygn och bekräftat sjukfrånvaron. 033-35 79 40 Annars lägger receptionen in frånvaron som ogiltig. I efterhand anmäld frånvaro godkänns inte.

Skolmat

Se Skolmat och café.

Skolsköterska

Se Elevhälsa.

Skriv för frihet

Amnestykampanj vecka 49 varje år. SA Demokrati och mänskliga rättigheter brukar arrangera intressanta föreläsningar, filmvisningar med mera.

Skåp

Varje elev erbjuds att ha ett elevskåp under terminerna.

Sociala medier

Bäckäng finns på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och snapchat @backangsnap

Sommarskola

Vi brukar ha sommarskola i matematik.

Specialpedagog

Se Elevhälsa.

Språkintroduktion

En del av Introduktionsprogrammet.

Stipendier

När år 3-elever tar studenten brukar de cirka femtio-sextio eleverna med de högsta studieresultaten få stipendier, i form av pengar. Tack vare framför allt bröderna Nordendahls stipendiefond.

Student

Studentavslutning var den 15 juni 2018.

Studentfotografering

Elevrådet fixar schema. Håll utkik i juni.

Studiebidrag

Pengar från Centrala studiestödsnämnden, CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiedagar


SYV

Studie- och yrkesvägledare.

Teater och film

Profil på Estetiska programmet (ES).

Teaterföreställning, treornas slutprojekt

Brukar spelas i mars varje år.

Tekniker

Se Driftstöd.

TIB

Det eleverna menar är receptionen/receptionisten. Står för tanten i buren.

Tillgänglighet

Information om våra lokaler finns i Tillgänglighetsdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torsdagsrast

9.30 varje torsdag har alla elever rast samtidigt. Perfekt tid för elevföreningarnas aktiviteter!

UF, Ung företagsamhet

Se UF.

Utbyten

Internationella utbyten Spanien, Tyskland och Brasilien.

Utvecklingsplan

Bäckängsgymnasiets utvecklingsplan 2016-2021PDF.

Utvecklingssamtal

Vi brukar bjuda in till utvecklingssamtal en gång per termin.

Vaktmästare

Se Driftstöd.

Webbmail

Eleverna använder Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personalen använder Outlook webmail, OWAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vetenskap och forskning

Profil på Naturvetenskapsprogrammet (NA).

Visual arts

Profil på Estetiska programmet (ES).

Vårterminen

2018: 9 januari - 15 juni.

Öppet hus


Öppettider i skolan

Dörrarna är öppna klockan 7.00- 17.00 på vardagar. 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2018-06-19 07.26

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bäckäng A - Ö

g q n C