Meny

Meny

Skolledning och administration


Martin Eklöf, gymnasiechef

Gymnasiechefen har helhetsansvar för Bäckängsgymnasiet, samt elevhälsa och bibliotek.

Tf. rektor för Naturvetenskapsprogrammet (NA) under perioden 1/8 2018 - 30/11 2018.

Telefon: 033-35 79 39

Anders Waldau

Kerstin Engelius, intendent

Intendenten arbetar för skolan som helhet, med skolans lokaler samt servicefunktioner.

Tjänstledig med hänvisning till gymnasiechefen.

Eva Lindström

Eero Jensholm, rektor

Rektor för Naturvetenskapsprogrammet (NA), enhet A.

Tjänstledig under perioden 1/8 2018 - 30/11 2018. Hänvisning till Martin Eklöf och Martin Ingvarsson.

Sirpa Heikkilä

Anna Almroth Werna, rektor

Rektor för Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), enhet B.

Telefon: 033-35 79 41,
Mobil: 0768-88 79 41

Sirpa Heikkilä

Ann-Marie Ahlin, rektor

Rektor för Designprogrammet (DE) och
Estetiska programmet (ES), enhet C.

Telefon: 033-35 79 60,
Mobil: 0768-88 79 60

Sirpa Heikkilä

Johanna Ulveström, rektor

Rektor för Humanistiska programmet (HU) och Språkintroduktion (SI), enhet D. Johanna är samordnare för våra elevassistenter.

Telefon: 033-35 30 32


Sirpa Heikkilä

Martin Ingvarsson, schemaläggare

Martin lägger schema för hela skolan, enheter ABCD.

Tf. rektor för Naturvetenskapsprogrammet (NA) under perioden 1/8 2018 - 30/11 2018.

Telefon: 0730-30 40 01


Sirpa Heikkilä

Ing-Marie Bylander, skoladministratör

Ing-Marie är vår receptionist som har koll på det mesta. Kontakta henne för att boka salar, sjukanmälan om Dexter krånglar och så vidare. Ing-Marie är också kontaktperson för uthyrning av lokaler, såsom vår aula.

Telefon: 033-35 79 40

Anders Waldau

Pia Dahlquist, skoladministratör

Pia arbetar främst med personal och ekonomi.

Telefon: 033-35 33 32

Eva Lindström

Sofia Hagström, skoladministratör

Sofia arbetar främst med elevgrupper och betyg.

Telefon: 033-35 79 70

Sirpa Heikkilä

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-06-21 11.27

Uppdaterad av:

Dela sidan: Skolledning och administration

g q n C

p

Kontakt