Meny

Meny

Behörighet

Flera utbildningar på högskolan och universitetet kräver att man har särskilda förkunskaper från gymnasiet, det vill säga att man har läst vissa kurser. Dessa kurser kallas för behörighetskurser. Man måste ha minst betyget E i varje kurs som ingår i den särskilda behörigheten för den utbildning man vill söka.

Exakt vilka kurser som krävs för utbildningar inom ett visst område framgår i listan längre ner. Behörighetskurserna är allt som oftast gemensamma för alla likartade utbildningar i landet, men det kan ändå vara en god idé att dubbelkolla vad det universitetet/den högskolan du har tänkt söka till skriver på sin hemsida.

Det finns även utbildningar som tillämpar andra regler vid antagning, till exempel antagningsprov och lämplighetstester med mera. Kontakta studievägledaren om du är intresserad av utbildningar som inte finns med på listorna.

Områdesbehörigheter för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en yrkesexamen:

agronomexamen

A3 eller A11

apotekarexamen

A13

arbetsterapeutexamen

A14

arkitektexamen

A3

audionomexamen

A14

biomedicinsk analytikerexamen

A12

brandingenjörsexamen

A9

civilekonomexamen

A4

civilingenjörsexamen

A9 eller A10

dietistexamen

A14

djursjukvårdarexamen

A14

fysioterapeutexamen

A15

hippologexamen

A14

hortonomexamen

A11

högskoleingenjörsexamen

A8

juristexamen

A1

jägmästarexamen

A11

lanskapsarkitektexamen

A3 eller A11

landskapsingenjörsexamen

A14

lantmästarexamen

A14

logopedexamen

A14

läkarexamen

A13

förskollärarexamen och utbild­ning som leder till grundlärarexa­men med inriktning mot arbete i fritidshem

A6 a

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och utbildning som grundlärarexa­men med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6

A6 b

ämneslärarexamen, inriktning  grundskolans årskurs 7– 9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

A6 c

optikerexamen

A13

ortopedingenjörsexamen

A8

psykologexamen

A5

receptarieexamen

A11

röntgensjuksköterskeexamen

A14

sjukgymnastexamen (heter numera fysioterapeut)

A15

sjukhusfysikerexamen

A10

sjuksköterskeexamen

A14

sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen

A7

sjökaptens- och styrmansexamen

A7

skogsmästarexamen

A14

skogsteknikerexamen

A14

socionomexamen

A5

studie- och yrkesvägledarexamen

A6

tandhygienistexamen

A14

tandläkarexamen

A13

tandteknikerexamen

A14

trädgårdsingenjörsexamen

A14

veterinärexamen

A13 

Områdesbehörighet

Behörighetskurser

A1

Humaniora / Juridik / Teologi

Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2

Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

A2

Humaniora / Juridik / Teologi

Moderna språk – aktuellt språk 3

A3

Arkitektur / Naturresurser

Matematik 3b alternativt Matematik 3c

Naturkunskap 2

Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

 

Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

A4

Beteendevetenskap /

Ekonomi /

Samhällsvetenskap

Matematik 3b alternativt Matematik 3c

Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

A5

Beteendevetenskap / Ekonomi / Samhällsvetenskap

Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c

Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

A6

Undervisning

Samhällskunskap 1b alternativt
Samhällskunskap 1a1 + 1a2

A6 a

Undervisning

Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2

Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 +Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2

A6 b

Undervisning

Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c

Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2

Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 +Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 +Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2

A6 c

Undervisning

Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2


Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen.

A6 c

Biologi

Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi:

Biologi 2

Kemi 1

Matematik 3b alternativt Matematik 3c

A6 c

Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap

Behörighetskurser för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap:

Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2

A6 c

Fysik och Teknik (i gymnasieskola)

 

Behörighetskurser för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskola):

Fysik 2

Matematik 4

A6 c
Företagsekonomi

Behörighetskurser för undervisningsämnet Företagsekonomi:

Matematik 3b alternativt Matematik 3c

A6 c
Geografi och Psykologi

Behörighetskurser för undervisningsämnena Geografi och Psykologi:

Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c

A6 c
Grekiska 

Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska:

Klassisk grekiska - språk och kultur 2

A6 c
Idrott och hälsa

Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa:

Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper

Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c

Naturkunskap 2

Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

A6 c
Kemi

Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi:

Biologi 1

Kemi 2

Matematik 4

A6 c
Latin 

Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin:

Latin - språk och kultur 2

A6 c
Matematik


Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik:

Matematik 4

A6 c
Moderna språk


Behörighetskurser för undervisningsämnet Moderna språk:

Moderna språk - aktuellt språk 3

A6 c
Modersmål

Behörighetskurser för undervisningsämnet Modersmål:

Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper


A6 c
Naturkunskap och Teknik (i grundskolans år 7-9)


Behörighetskurser för undervisningsämnena Naturkunskap och Teknik (i grundskolans år 7–9):

Matematik 3b alternativt Matematik 3c

Naturkunskap 2

Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 +Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

A7

Fysik / Matematik / Teknik

Fysik 1b1 alternativt Fysik 1a

Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c

A8

Fysik / Matematik / Teknik


Fysik 2

Kemi 1

Matematik 3c

A9

Fysik / Matematik / Teknik

Fysik 2

Kemi 1

Matematik 4

A10

Fysik / Matematik / Teknik

Biologi 1

Fysik 2

Kemi 2

Matematik 4

A11

Farmaci / Medicin / Naturresurser / Naturvetenskap / Odontologi / Omsorg / Vård

Biologi 2

Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

Kemi 2

Matematik 4

A12

Farmaci / Medicin / Naturresurser / Naturvetenskap / Odontologi / Omsorg / Vård


Biologi 2

Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

Kemi 2

Matematik 3b alternativt  Matematik 3c

A13

Farmaci / Medicin / Naturresurser / Naturvetenskap / Odontologi / Omsorg / Vård

Biologi 2

Fysik 2

Kemi 2

Matematik 4

A14
Farmaci / Medicin / Naturresurser / Naturvetenskap / Odontologi / Omsorg / Vård

Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c

Naturkunskap 2

Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 +Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 +Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

A15
Farmaci / Medicin / Naturresurser / Naturvetenskap / Odontologi / Omsorg / Vård

Idrott och hälsa 1

Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c

Naturkunskap 2

Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 +Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 +Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

p

Kontakt

Senast ändrad: 2017-02-28 10.30

Uppdaterad av:

Dela sidan: Behörighet

g q n C

p

Kontakt