Borås Stads logotyp
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Humanvetenskap

Den här utbildningen ger dig en väldigt bra grund om du vill arbeta inom ett yrke där historia, kultur och människor spelar en central roll. Du kan till exempel vidareutbilda dig till arkeolog, historiker, forskare eller psykolog. Dina kunskaper gör dig attraktiv för muséer och arbetsplatser med en kulturell inriktning, men också för exempelvis turistsektorn och skolan. Historia och identitet är en allmänbildande profil som ger dig en bred grund för fortsatta studier på högskolor och universitet, särskilt inom humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.

En djupare förståelse

För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen behöver du vara intresserad av människans förståelse av sin egen identitet. Genom studier i historia och sambanden mellan dåtid och nutid lär du dig att analysera och dra slutsatser om historiska skeenden – och framtida. Människans skapande och tänkande är en central del av utbildningen, liksom språket. Genom under­visningen lär du dig att hantera stora textmängder, att kritiskt granska källor och att argumentera för dina åsikter. Du utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt till såväl historiska dokument som olika former av historieskrivning. Du tränar upp din färdighet i att ta initiativ i diskussioner och du blir bra på att redovisa din kunskap inom olika ämnesområden, både muntligt och skriftligt. Dessutom ökar du din förståelse för människan och hennes plats i världen och historien.

Utbildningens innehåll

Utbildningen utgår ofta från skildringar och berättelser i film eller bokform för att skapa en levande bild av människors liv i olika kulturer, samhällen och historiska epoker. Undervisningen är bred, men har en tyngdpunkt i historia, sociologi, filosofi, språk, konst och kultur. Kurserna Historia, Samtida kultur­­uttryck och Kultur- och idéhistoria ger dig kunskap som hjälper dig att se vår historia i ett större pers­pektiv. För att du ska utveckla egna åsikter och kunna debattera kulturfrågor får du också tidigt läsa kurser som rör populär- och mångkultur, censur och yttrandefrihet.

Den teoretiska undervisningen blandas med studiebesök på platser av historiskt och kulturellt intresse. Ett återkommande inslag är också möten med människor som har historia och kultur som yrke, allt från historiker till konstnärer och kultur­politiker. Genom projektarbeten tillsammans med andra elever övar du också upp din samarbetsförmåga.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Engelska 5 och 6

200

Etnicitet och kulturmöten

100

Filosofi 1 och 2

100

Gymnasiearbete

100

Historia 1b och 2b-kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Individuellt val

200

Kultur- och idéhistoria

100

Litteratur

100

Matematik 1b

100

Moderna språk

200

Människans språk

100

Naturkunskap 1b

100

Psykologi 1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samtida kulturuttryck

100

Sociologi

100

Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

300

Hum/Sam specialisering

100


Viktig information

Historia och identitet är en profil inom den nationella inriktningen Kultur på humanistiska programmet. Antalet platser på utbildningen är begränsade. Var noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.

Senast ändrad: 2019-11-18 15.20

Uppdaterad av:

Dela sidan: Humanvetenskap

g q n C

För dig som ska börja gymnasiet

Alla kan bli något stort
Information, ikon

Matsedel, schema med mer

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever