Meny

Meny

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet lär dig att söka förklaringar. Här får du en intro­duktion till vetenskapens frågeställningar och pro­blem, samtidigt som du lär dig tänka logiskt och dra slutsatser med hjälp av matematiska modeller, experiment och fältstudier.

På Bäckängs naturvetenskapsprogram står de stora frågorna i centrum. Varifrån kommer vi? Finns det liv i universum? Hur botar vi framtidens sjukdomar? Här får du bryta ner världen i dess bestånds­delar och lära dig hur människor, djur och natur är beroende av varandra för att överleva.

Inom naturvetenskapsprogrammet finns två olika inriktningar. På Naturvetenskapsinriktningen fördjupar du dig inom matematik, biologi, fysik och kemi och förbereder dig för högskole- och universitetsstudier inom områdena naturvetenskap, medicin och teknik. Inriktningen Natur och samhälle ger grundläggande kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena, samtidigt som du också studerar geografi, historia och samhällskunskap på en högre nivå.

På Bäckängsgymnasiets naturvetenskapsprogram finns flera profiler. Du kan välja mellan Adventure, Miljö och hållbar utveckling, Ledarskap, Medicin, Musik samt Vetenskap och forskning. På alla profiler (utom Musik) har du möjlighet att läsa engelska på avancerad nivå samt fördjupa dig inom moderna språk, något som är en stor fördel om du funderar på att fortsätta studera utomlands. Den naturvetenskapliga utbildningen är väldigt bred och ger dig stor valfrihet i ditt framtida yrkesval. Efter fortsatta studier kan du bland mycket annat arbeta som läkare, tandläkare, forskare, biolog, civilingenjör, kemist, arkitekt, miljövetare eller veterinär.

Senast ändrad: 2019-01-18 15.07

Uppdaterad av:

Dela sidan: Naturvetenskapsprogrammet

g q n C

p

Kontakt