Borås Stads logotyp
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Medicin

Studier inom Medicin ger dig mycket goda möjligheter att studera vidare till högkvalificerade yrken där du är med och förbättrar livet för människor. Du kan till exempel utbilda dig till läkare, veterinär, apotekare, biomedicinsk analytiker, civilingenjör, fysioterapeut, tandläkare, psykolog eller dietist. Efter dina tre år på Bäckäng är du väl förberedd för fortsatta studier inom hela det naturvetenskapliga området, både i Sverige och utomlands.

Medicin

Människokroppen i ett större perspektiv

Här kommer du att bredda och fördjupa dina medicinska kunskaper. Du studerar teman som rör fysisk och mental hälsa och lär dig se sambanden som finns mellan dessa. På samma sätt studerar du sammanhangen i naturen och utvecklar din förmåga att se naturvetenskapen i ett större perspektiv. Under utbildningen får du arbeta både teoretiskt och praktiskt. Genom kurslitteratur, handledning och experiment får du själv söka svaren på både stora och små frågor relaterade till medicin och naturvetenskap. För att du ska få ut mesta möjliga av den här utbildningen är det viktigt att du har ett stort intresse för både matematik och för människokroppen och dess funktioner.

Utbildningens innehåll

Kurser i till exempel biologi, kemi samt idrott och hälsa vävs delvis ihop för att du ska se sambanden mellan de faktorer som är viktiga för människans hälsa. Du läser också flera kurser i matematik och fysik. I denna utbildning studerar du bioteknik som fördjupning. Vill du även fördjupa dig i språk så gör du det genom ditt individuella val.

Samspelet mellan teori och praktiska moment som laborationer och fältstudier är viktiga inslag i utbildningen. Genom våra kontakter med arbetsplatser och högskolor får du dessutom värdefull erfarenhet och en viktig inblick i vardagen för människor som arbetar med medicin.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Biologi 1 och 2

200

Bioteknik

100

Engelska 5 och 6

200

Fysik 1a och 2

250

Gymnasiearbete

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Individuellt val

200

Kemi 1 och 2

200

Matematik 1c, 2c, 3c och 4

400

Moderna språk

100

Naturvetenskaplig specialisering (medicin)

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

300


Viktig information

Medicin är en del av den nationella inriktningen Naturvetenskap. Antalet platser på utbildningen är begränsade. Var noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.

Senast ändrad: 2017-02-28 10.16

Uppdaterad av:

Dela sidan: Medicin

g q n C