Borås Stads logotyp
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig möjlighet att förändra. Du studerar psykologin bakom hur vi människor tänker, du lär dig se världen i ett större perspektiv och du får kunskaperna som krävs för att ifrågasätta och påverka samhället vi lever i.

På samhällsvetenskapsprogrammet kretsar dina studier kring oss människor och hur vi fungerar tillsammans. Till exempel är kunskap om livsvillkoren för människor i andra kulturer och respekt för andra människors värderingar starka inslag i undervisningen. Du får läsa kurser som rör psykologi, demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, miljö och etik. Utbildningen präglas också av ett starkt inter­nationellt perspektiv, där du hela tiden får söka sambanden mellan lokala och globala problem.

Undervisningen är omväxlande och du får prova på många olika arbetsmetoder för att utveckla din studie­teknik. Din förmåga att analysera och se problem och händelser i ett större perspektiv är grundläggande för utbildningen, därför samarbetar vi ofta över ämnes­gränserna. För att förbereda dig för fortsatta studier och ge dig verklig erfarenhet av det samhällsvetenskapliga området samarbetar vi med högskolor, universitet, företag och organisationer. Samhällsvetenskapsprogrammet har tre olika inriktningar. Beteende­vetenskap fördjupar din kunskap om människors utveckling och samspel i olika sammanhang och ger dig en förståelse för vårt agerande som individer och gruppmedlemmar. Inriktningen Medier, information och kommunikation fokuserar på mediernas roll i samhället och hur budskap förmedlas på ett intresseväckande och informativt sätt. På Samhällsvetenskapsinriktningen lär du dig mer om vårt samhälle och om människors livsvillkor. Du fördjupar din förståelse genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

På Bäckäng kan du studera profilerna Beteendevetenskap, Demokrati och mänskliga rättigheter, Europa i världen samt Kommunikationsvetenskap.

Senast ändrad: 2019-01-14 08.55

Uppdaterad av:

Dela sidan: Samhällsvetenskapsprogrammet

g q n C

p

Kontakt