Borås Stads logotyp
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Beteendevetenskap

Det finns många yrken där mänskligt beteende är centralt. Kunskaperna du får här är särskilt värdefulla om du vill vidareutbilda dig till polis, psykolog, beteendevetare, socionom, sjuksköterska eller någon form av ledare. Även utanför arbetslivet kommer du att ha stor nytta av din förmåga att förstå
männi­skor och deras reaktioner. Dina studier gör dig väl förberedd för fortsatta studier inom det samhällsvetenskapliga området.

Beteendevetenskap

Beteenden i fokus

För att få ut mesta möjliga av undervisningen behöver du känna ett stort intresse för människor och mänskligt beteende. Du tycker också om att diskutera frågor och problem utifrån olika perspektiv. Här får du lära dig att analysera vad som händer i möten med människor och varför vi reagerar som vi gör i olika situationer. Du får en fördjupad förståelse kring människors agerande som individer och medlemmar i grupper, organisationer och samhällen under olika förutsättningar.

Utbildningens innehåll

I olika ämnesövergripande teman arbetar vi med frågor som hur vi lär, utvecklas, påverkar och leder andra. Genom undervisningen får du använda kunskaper från bland annat kriminologin, sociologin, psykologin och filosofin för att analysera olika ideologiska problem och dilemman. Debatter och diskussioner gruppvis och i klassen är ett genomgående inslag i utbildningen. Du utvecklar din förmåga att formulera och motivera dina slutsatser samtidigt som du lär dig bemöta andras åsikter. Inför ditt tredje år får du välja ett fördjupningsområde, till exempel Ledarskap och påverkan, Hälsa och omsorg eller Brott och straff.

Vi samarbetar med högskolor, organisationer och arbets­platser för att arrangera intressanta möten där du får diskutera och ställa frågor till personer med yrkeserfarenhet inom det beteende­vetenskapliga området.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Engelska 5 och 6

200

Filosofi 1 och 2

100

Gymnasiearbete

100

Historia 1b

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Idrott och hälsa 1

100

Individuellt val

200

Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Matematik 1b och 2b

200

Moderna språk

200

Naturkunskap 1b

100

Psykologi 1, 2a och 2b

150

Religionskunskap 1

50

Rätten och samhället

100

Samhällskunskap 1b och 2

200

Sociologi

100

Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

300


Viktig information

Beteendevetenskap är en av de nationella inriktningarna på samhällsvetenskapsprogrammet. Antalet platser på utbildningen är begränsade. Var noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar. 

Senast ändrad: 2017-02-28 10.17

Uppdaterad av:

Dela sidan: Beteendevetenskap

g q n C