Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för ett yrkesliv där du är med och förändrar sam­hället och i ett större perspektiv världen. Efter dina studier har du både en bred grund och spetskunskap för att studera vidare på högskolor och universitet i Sverige och utomlands. I framtiden kan du till exempel arbeta som statsvetare, socionom eller inom kris- och konflikthantering i Sverige och internationellt. Programmet ger dig bred behörighet till samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på högskole- och universitetsnivå, såväl i Sverige som internationellt.

Skola för mänskliga rättigheter

Arbeta för allas lika värde

Om du känner ett starkt samhällsengagemang och vill kämpa för rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter kommer du att lära dig mycket under dina tre år här. Du får tänka kritiskt, analysera och reflektera kring små och stora problem utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Undervisningen ger dig en bra förståelse för omvärlden samt utvecklar din förmåga att driva projekt och argumentera för dina åsikter. Du lär dig att ta ansvar genom att arbeta med aktiviteter under skolans gemensamma demokrativecka och under skolvalet. Du får också fördjupad kunskap inom områden som jämställdhet, rasism, makt, terrorism.

Utbildningens innehåll

Profilen har tre huvudämnen som du studerar under alla dina tre år: samhällsvetenskap, historia och svenska. Vi arbetar ofta utifrån teman, bland annat inom områden där Amnesty är drivande, exempelvis yttrandefrihet, dödsstraff samt flyktingar och papperslösas situation. I utbildningen ingår också om­fattande studier i andra ämnen med samhällsanknytning samt engelska och moderna språk.

Utbildningen innehåller en hel del praktiska inslag. Diskussioner och kontakter med lokala politiker, organisationer och föreläsare är återkommande i undervisningen. Under Demokrativeckan medverkar du och dina klasskamrater genom att ordna seminarium och debatter. Via vår samarbetspartner Amnesty arrangerar vi projektet Skriv för frihet. Under utbildningen får du och din klass också åka på en resa i Sverige eller utomlands med syfte att fördjupa kunskaperna inom demokrati och mänskliga rättigheter.

Vårt unika samarbete med Amnesty innebär att Bäckängsgymnasiet är en certifierad skola, där undervisningen är särskilt inriktad på mänskliga rättig­heter. Amnesty är med sina tre miljoner medlemmar världens största människorättsorganisation och kämpar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Engelska 5 och 6

200

Filosofi 1

50

Geografi 1

100

Gymnasiearbete

100

Historia 1b, 2a och 3

300

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Idrott och hälsa 1

100

Individuellt val

200

Internationella relationer

100

Matematik 1b och 2b

200

Moderna språk

200

Naturkunskap 1b

100

Psykologi 1

50

Religionskunskap 1 och 2

100

Samhällskunskap 1b, 2 och 3

300

Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

300Viktig information

Demokrati och mänskliga rättigheter är en profil inom den nationella inriktningen Samhällsvetenskap på samhälls­vetenskapsprogrammet. Antalet platser på utbildningen är begränsade. Var noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.

Senast ändrad: 2017-02-28 10.17

Uppdaterad av:

Dela sidan: Demokrati och mänskliga rättigheter

g q n C

p

Kontakt