Borås Stads logotyp
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Europa i världen

På den här utbildningen förbereds du för att utveckla fram­tidens Europa. Du lägger grunden för att söka dig till yrken som statsvetare, jurist eller politisk rådgivare. Dina kunskaper gör dig attraktiv på arbetsmarknaden både i Sverige eller utomlands, till exempel i EU-parlamentet eller inom FN. Samtliga yrken kräver vidareutbildning. Programmet ger dig bred behörighet till samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på högskole- och universitetsnivå, såväl i Sverige som globalt.

Muren

Ett internationellt perspektiv

Profilen är utformad för dig som är intresserad av samhälls­frågor, samarbete över nationsgränserna och möten med andra kulturer. Under utbildningen får du arbeta med teman som spänner över flera olika ämnen för att utveckla din förmåga att sätta in händelser i ett större sammanhang. Samhällskunskap, historia och språk är centrala delar av undervisningen. Vi utgår alltid från ett internationellt perspektiv, där du bland annat får kunskaper om hur olika samhällen är uppbyggda och hur det påverkar människorna som lever där. Undervisningen ger dig stor insikt i globala frågor och utvecklar din förmåga att debattera och argumentera för dina åsikter.

Utbildningens innehåll

Under det första året ligger fokus på Europa ur ett ungdomsperspektiv. I årskurs två studerar vi Sveriges roll i internationella säkerhetsfrågor, arbete i internationella organisationer och företag samt miljöfrågor. Det tredje och sista året präglas starkt av ditt gymnasiearbete. Här får du möjlighet att fördjupa dig inom ett valfritt intresseområde med anknytning till Europas roll i världen.

Våra samarbeten med EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet ger oss möjligheten till intressanta fördjupningar. Samtidigt får du chansen att delta i olika internationella sammanhang – vi är bland annat partnerskola till European Youth Parliament (EYP) där vi får medverka i både nationella och internationella sessioner.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Engelska 5, 6 och 7

300

Filosofi 1

50

Geografi 1

100

Gymnasiearbete

100

Historia 1b och 2a

200

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Idrott och hälsa 1

100

Individuellt val

200

Matematik 1b och 2b

200

Moderna språk

200

Naturkunskap 1b

100

Psykologi 1

50

Religionskunskap 1 och 2

100

Rätten och samhället

100

Samhällskunskap 1b, 2 och 3

300

Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

300Viktig information

Europa i världen är en profil inom den nationella inriktningen Samhällsvetenskap på samhällsvetenskapsprogrammet. Antalet platser på utbildningen är begränsade. Var noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.

Senast ändrad: 2019-11-18 15.40

Uppdaterad av:

Dela sidan: Europa i världen

g q n C