Borås Stads logotyp
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Kommunikationsvetenskap

Informationsflödet i vårt samhälle har aldrig varit större – eller snabbare. Samtidigt växer behovet att kritiskt granska källor, att göra noggrann research och att kommunicera i allt från tryckta till sociala medier. Därför är Kommunikationsvetenskap en utbildning som öppnar dörrar till många olika yrken. Du kan exempelvis arbeta som marknadskommunikatör, PR-konsult, webbansvarig, journalist, eller pressekreterare med möjlighet att jobba över hela världen. Samtliga yrken kräver vidare­utbildning. Efter dina tre år är du väl förberedd för högskole- och universitetsstudier inom det samhällsvetenskapliga området.

Kritisk granskning, kreativ kommunikation

För den här utbildningen är det viktigt att du har ett stort samhällsintresse och en vilja att beskriva och påverka sam­hället genom ditt arbete. Du lär dig att använda språket som ett hjälpmedel för att analysera och informera världen. Du får bådepraktiska och teoretiska färdigheter i kommunikation, media, reklam, journalistik och skönlitteratur. Du läser också kurser som ger dig en ökad kunskap och förståelse för våra mass­medier och hur de påverkar oss.

Utbildningens innehåll

Under utbildningens första år lär du dig att fånga läsarens intresse i både skönlitterära och journalistiska texter. Under det andra året utvecklar du din förmåga att påverka genom dina texter i olika medier. Tyngdpunkten i utbildningen är kommunikation, medier och kultur genom kurser som Skrivande, Journalistik samt Reklam och information. Vi gör studiebesök på Institutionen för journalistik, media och kommunikation vid Göteborgs universitet samt på olika arbetsplatser där man arbetar med kommunikation.

Vårt samarbete med tidningar och mediaföretag innebär också att du testar dina kunskaper praktiskt samtidigt som du får värdefull insikt i hur tidningsarbete fungerar.

Under din studietid träffar du både författare och journalister – under olika skrivprojekt. Varje år kommer dessutom de nominerade till BT:s debutantpris och diskuterar sina verk med dig och din klass.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Engelska 5 och 6

200

Filosofi 1

50

Gymnasiearbete

100

Historia 1b

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Idrott och hälsa 1

100

Individuellt val

200

Journalistik, reklam och information 1

100

Kommunikation

100

Matematik 1b och 2b

200

Medieproduktion 1

100

Moderna språk

200

Naturkunskap 1b

100

Psykologi 1 och 2a

100

Religionskunskap 1

50

Retorik

100

Samhällskunskap 1b och 2

200

Skrivande

100

Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

300


Viktig information

Kommunikations­vetenskap är en profil inom den nationella inriktningen Medier, information och kommunikation på samhällsvetenskapsprogrammet. Antalet platser på utbildningen är begränsade. Var noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.

Senast ändrad: 2019-01-18 14.56

Uppdaterad av:

Dela sidan: Kommunikationsvetenskap

g q n C