Meny

Meny

Principer och rutiner vid ledighet och frånvaro

Frågan om ledighet ska tas upp i god tid, inte omedelbart före aktuell lektion eller dag.

Elevens skyldighet och ansvar är att på egen hand ta igen lektioner eller praktik som går bort under ledigheten. Stödundervisning för förlorad undervisning utgår ej.

Beviljad ledighet räknas som frånvaro.

  • Klassföreståndaren ska kontrollera tidigare beviljad ledighet.
  • Klassföreståndaren får utan rektors medgivande bevilja ledighet upp till 3 dagar/läsår.
  • Klassföreståndaren ska avge ett yttrande över ledighetsansökan.
  • Ledighetsansökan för resor i organisationers regi ska åtföljas av intyg från ansvarig ledare.
  • Redan inköpt eller bokad biljett är inget skäl till ledighet.
  • Ledighet för resor under terminstid beviljas ej, annat än då särskilda skäl föreligger.
  • Körkortundervisning får icke förläggas till skoltid. Detta gäller såväl teoriundervisning som övningskörning. Dock beviljas ledighet för halkkörning/landsvägskörning som brukar föregå själva körkortsprovet samt uppkörning. Intyg skall uppvisas för klassföreståndaren.
  • Tandläkarbesök/läkarbesök bör i möjligaste mån förläggas efter skoltid eller på håltimmar.

l

Självservice

Ansökan om ledighet


Senast ändrad: 2017-06-16 08.09

Uppdaterad av:

Dela sidan: Principer och rutiner vid ledighet och frånvaro

g q n C

p

Kontakt