Meny

Meny

Principer och rutiner vid ledighet och frånvaro

Om du vill vara ledig ska du ta upp det med din klassföreståndare i god tid, inte omedelbart före aktuell lektion eller dag.

Det är ditt ansvar att på egen hand ta igen lektioner eller praktik som du har missat under ledigheten.

Beviljad ledighet räknas som frånvaro.

  • Klassföreståndaren ska kontrollera tidigare beviljad ledighet.
  • Klassföreståndaren får utan rektors medgivande bevilja ledighet upp till 3 dagar/läsår.
  • Klassföreståndaren ska ge ett yttrande över ledighetsansökan.
  • Ledighetsansökan för resor i organisationers regi ska åtföljas av intyg från ansvarig ledare.
  • Redan inköpt eller bokad biljett är inget skäl till ledighet.
  • Ledighet för resor under terminstid beviljas ej, annat än då det finns särskilda skäl.
  • Körkortundervisning får inte ske under skoltid. Detta gäller såväl teoriundervisning som övningskörning. Dock beviljas ledighet för halkkörning/landsvägskörning som brukar föregå själva körkortsprovet samt uppkörning. Intyg ska uppvisas för klassföreståndaren.
  • Tandläkarbesök/läkarbesök ska så långt det är möjgligt ske efter skoltid eller på håltimmar.

l

Självservice

Ansökan om ledighet


Senast ändrad: 2019-02-01 13.54

Uppdaterad av:

Dela sidan: Principer och rutiner vid ledighet och frånvaro

g q n C

p

Kontakt