Meny

Meny

Sjukanmälan

Skolan och praktikplatsen är en arbetsplats, vilket innebär att man måste ha godtagbara skäl för att vara frånvarande. All oanmäld frånvaro räknas som ogiltig frånvaro.

Följande regler gäller

Vid sjukdom ska elev anmäla detta på morgonen till skolan och praktikplatsen. För omyndig elev ska anmälan till skolan göras av förälder/vårdnadshavare. Om omyndig elev har sjukanmält sig själv måste förälder/vårdnadshavare bekräfta till skolan, senast klockan 10.00 dagen efter, annars räknas det som ogiltig frånvaro.

Anmälan till klassföreståndaren mellan klockan 08.00-08.30

Telefonlista

Övrig tid lämnas meddelande via skolans expedition. Frånvaron anses giltig först när anmälan kommit skolan tillhanda.

Elev som under undervisningstid måste besöka rektor, kurator, skolsköterska eller liknande ska i förväg anmäla detta till berörd lärare.

Omfattande frånvaro, upprepad ströfrånvaro eller upprepad sen ankomst innebär i regel att elev inte har rätt studiebidrag från CSN.

Senast ändrad: 2019-02-01 14.55

Uppdaterad av:

Dela sidan: Sjukanmälan

g q n C

p

Kontakt