Meny

Meny

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ förbereder dig för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller för arbetsmarknaden. Individuellt alternativ vänder sig i första hand till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Innehållet anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov och förutsättningar, både vad det gäller ämnen och omfattning. Individuellt alternativ är inte sökbart. Utbildningen kan pågå i 1-4 år.

Tangentbord

Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i, gymnasiegemensamma ämnen och gymnasieskolans karaktärsämnen. Dessutom kan det innehålla andra insatser som är bra för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser och praktik.

Individuellt alternativ erbjuds på Björkängsgymnasiet. Individuellt alternativ kan eventuellt inrättas på annan gymnasieskola/vuxenutbildning, utifrån dina behov och förutsättningar.

Senast ändrad: 2019-02-15 11.28

Uppdaterad av:

Dela sidan: Individuellt alternativ (IMA)

g q n C

p

Kontakt