Meny

Meny

Programinriktat individuellt val (IMR)

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen har behörighetskrav och är sökbar.

Kille svetsar

För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Om du går Programinriktat individuellt val följer du utbildningen på ett yrkesprogram samt får extra stöd i de grundskoleämnena du saknar (max 2), för att så snart som möjligt bli behörig och kunna antas till det nationella programmet.

De sökbara platserna i Borås kommer att erbjudas inför omvalsperioden. Ansökan sker via Antagningsenheten Sjuhärad. Efter ansökningstidens utgång fattas beslut om mottagande av de sökande som uppfyller behörighetskraven. Räcker platserna till alla mottagna, ska de också antas. Om platserna inte räcker till alla mottagna måste ett urval göras. Då gäller samma regler som för de nationella programmen, det vill säga elevens meritpoäng.

Senast ändrad: 2019-02-15 11.27

Uppdaterad av:

Dela sidan: Programinriktat individuellt val (IMR)

g q n C

p

Kontakt